Kategorier
løst og fast i Mygind

fællesspisning i forsamlingshuset

 

     
 
 
 
Fællesspisning 22 november

Kategorier
løst og fast i Mygind

Generalforsamling i Mygind ;-)

Generalforsamling i Mygind 😉
 
I god tid måske men alligevel…29/1 2019 holder vi Generalforsamling i Mygind. Forslag og ideer til formanden senest 14 dage før, som der står i Vedtægterne…..
Kategorier
løst og fast i Mygind

Husk…..inden det er for sent….EastWind iMygind Forsamlingshus

Husk at bestille billetter både til musikken og fællesspisning inden det er for sent

på sms eller mail er fint

Kategorier
løst og fast i Mygind

1 ste del af trafikmødet i forsamlingshuset med for og imod, med referat

Godt fremmøde og god debat her til aften til mødet om trafik i Mygind. Med deltagelse af Jesper fra kommunen, som kom med kommunens oplæg til trafiksikkerheds forbedringer.
Når et referat er skrevet lægges det op her.
Jesper fik en masse indput med hjem, og lovede at kigge på dem.
– alle fremmødte rakte armen i vejret, Som ja signal til at Myginds borgere ønsker et nyt møde, når Jesper/kommunen er klar til at fremlægge forslag 2,0.
Info
Med tak for fremmøde og jeres gode indput.
Nye gode ideer kom frem.

——————————————

Trafikmøde i Mygind onsdag 17/10, Mygind Forsamlingshus.

Fremmødte: Byens borgere, et godt antal af dem, vi lagde ud med kaffe og kage.

Trafikgruppen introducerede kommunens mand, som har arbejdet med at øge Trafik-Sikkerhed i og ved Mygind. Jesper Klarskov Mogensen.

Trafikgruppen består af følgende Mygind borgere: Hanne Borring, Lucy Clausen, Lene Heiselberg Vang, Birger Borgward og Lars Heiselberg Vang Jensen.

 

Forud for mødet:

Efter omtale i forsamlingshuset og indkaldelse til et møde, om at arbejde for trafiksikkerheden i Mygind, lagde ovennævnte personer ud med at arbejde med ideer og forslag til forbedring af trafiksikkerheden i byen. Syddjurs Kommune meldte en kort svar dato ud til en ”Trafiksikkerheds-strategi”, hvor der kunne indsendes forslag ind til at øge trafiksikkerheden i lokalområdet.

Så med kort tidshorisont lavede gruppen en del research, videoklip, skrev et oplæg med illustrationer og medsendte videoklip til Syddjurs kommune, som også blev sendt til Favrskov Kommune og politikere der.

Efter en tid kom svaret at Syddjurs kommune havde afsat nogle penge i deres budget. Efter kommunalvalget inviterede vi formand for Teknik & Miljøudvalget, Kim Lykke Jensen på besøg og rundvisning i Mygind – et rigtigt godt møde. Senere fik vi besøg af kommunens medarbejder Jesper Klarskov Mogensen, som nu havde fået opgaven. Jesper var meget engageret og lydhør overfor vores idéer og tog vores bekymringer og ideer med tilbage til kommunen.

Favrskov Kommune henviste til et politi svar, og gjorde ikke mere.

I trafikgruppens oplæg, havde vi opfordret til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime. Vi havde spurgt på mulige oversigtsspejle, INTET ØNSKE OM BUDE PUMP. På by rundvisning med kommunens mand, understregede vi, at vi var næsten sikre på at byens borgere ej ville synes om pudebump eller chikaner.

 

Selve mødet i Forsamlingshuset.

Trafikgruppen lagde ud med en kort introduktion af gruppen samt det forslag som gruppen havde sendt til kommunen. Forslaget går i korte træk ud på:

 1. Hastighedsnedsættelse via skiltning til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime.
 2. Øget sikkerhed i krydset ved forsamlingshuset med spejle, hvor sigtbarheden er meget dårlig, og hvor skolebørn og andre borgere krydser vejen, når de blandt andet skal til og fra skolebussen.
 3. Hastighedsnedsættelse og advarsler om skarpt sving ved åen op mod Mygindskoven.
 4. Cykel/gangsti fra Mygind til Lime eller alternativt en anden form for øgning af sikkerheden på strækningen f.eks 2 -1 vejforløb kombineret med en fartnedsættelse.

Efter trafikgruppens gennemgang fortalte Jesper fra kommunen om, det forslag kommunen var kommet frem til ud fra gruppens ønsker. Og via gennemgang med en ”trafik-revisor” ekspert på området.

Nogle af ønskerne kulminerede med den gældende lovgivning, hvorfor kommunens forslag kom til at se anderledes ud på nogle områder.

 1. For at kunne nedsætte hastigheden til 40 km/h kræves det at der enten er chikaner eller bump på strækningen. Da sigtbarheden er for dårlig på strækningen har kommunen vurderet, at pudebump er den bedste løsning.
 2. Spejle er kun tilladt på små veje, da de kan være misvisende. Kommunen foreslår en hævet flade i Krydset ved forsamlingshuset, for at skabe opmærksomhed på det ”farlige” kryds.
 3. Kommunen foreslår at fjerne 60 km/h skiltet på vej ned ad bakken mod åen og i stedet sætte et skilt op med skarpt sving og en anbefalet max hastighed på 30 km/h
 4. Kommunen foreslår et 2 -1 vejforløb mellem Mygind og Lime med en nedsættelse af hastigheden til 60 km/h. Kan først ske, når der næste gang ligges asfalt/slidlag er kommunens kommunikerede.

 

Debatten på mødet var ivrig. Her bliver i korte træk nævnt nogle af de gennemgående kommentarer:

 • Blandt de fremmødte var der en del utilfredshed omkring pudebump og den støj de vil frembringe. Men der var generel enighed om at sætte hastigheden ned til 40 km/h gennem byen.
 • Der var enighed om, at sikkerheden skal øges på strækningen ned ad bakken mod åen, samt op gennem svingene i skoven. Et forslag var, at flytte byskiltet ned til åen, hvor det før har været, samt skiltning om skarpe sving.
 • Forslag om, at lede den tunge trafik udenom Mygind via skiltning i Lime. Og skiltning ved Clausholm slot.
 • Øge opmærksomheden på bløde trafikanter på Stensvej, samt at sætte byskiltet op i en højere højde på vej ind i Mygind fra Stensvej. (Pt er skiltet der ikke – et nyt er på vej)
 • Martin Højholt havde sendt en besked, hvor han gav sine meninger til kende. Beskeden blev læst op på mødet.
 • Der blev endvidere gjort opmærksom på, at sikre trafikforhold kan være med til at tiltrække børnefamilier til byen. Og hjælpe til at øge sikkerheden for cyklister, løbere mfl., som benytter den skønne natur vi er omkranset af.
 • Byporte ved byskilte som øger opmærksomheden på, at man er i en by. Hvor 40 km/h er anbefaling.
 • En forespørgsel om der i Mygind med 40 km/h zone kunne gives en dispensation til at køre 40 km/h uden pudebump og chikaner.

 

Slutteligt blev det ønsket, at Jesper tager kommentarerne fra mødet med til kommunen og undersøger, om hvilke mulighed der er for at tilgodese beboernes ønsker. Der vil blive indkaldt til et opfølgningsmøde, når kommunen har arbejdet på sagen. Alle fremmødte rakte hånden i vejret som deres ja svar til, at når kommunen har version ”2,0” klar, ønsker borgerne at kommunen kommer og fremlægger deres oplæg til et nyt møde i forsamlingshuset. Et klart signal, Jesper Kommunens mand fik med hjem.

 

Referenter:

Lars Heiselberg Vang Jensen og Lene Heiselberg Vang

div foto trafikmoedet

Kategorier
løst og fast i Mygind

Trafik møde i Mygind nu onsdag 17 okt kl 18:00 i forsamlingshuset

 
Trafikmøde i Forsamlingshuset NU MED tid:
Onsdag d. 17 kl 18:00 til ca 21:00
Forsamlingshuset byder på trafiksnak, for og imod alting og så lidt kage og kaffe. Så mød op hvis I har meninger om trafik-regulering inden Bussen er kørt, så at sige…..
 
Fra Syddjurs Kommune kommer Jesper Mogensen der er ansvarlig for projektet der skal være færdig her i år. Jesper vil meget gerne have spørgsmål. Hvis I har sådanne så send dem til mig så videresender jeg dem så han kan få en chance for at sætte sig ind i problemerne og kan svare rigtigt på dem. Så tænk og send !
Kort over trafik i Mygind forslag
Kort over trafik i Mygind forslag
Kategorier
løst og fast i Mygind

Syddjurs Kommunes forslag til trafik regulering igennem Mygind

Hej. Det er lykkedes at få en kopi af kommunes oplæg til trafik igennem Mygind.

Der bliver senere indkaldt til fællesmøde i forsamlingshuset hvor kommunes og beboeres forslag kan kommer på bordet.

Dato er ikke bestemt dd.

Kort over trafik i Mygind forslag
Kort over trafik i Mygind forslag
Kategorier
løst og fast i Mygind

Invitation til BORGERMØDE – Liv i Ådalen!

Kære borgere i Ådalsområdet.

Det er skønt at bo og være i Ådalen. Det ved vi – og I ved det også. Det har borgerundersøgelsen vist.

Er du
Nysgerrig på, hvad der ellers er kommet frem i rapporten om Ådalen?
Nysgerrig på, hvad tankerne, ønskerne og drømmene er for fremtiden?
Nysgerrig på, hvem er involveret og hvad andre har gang i?
Går du med en god ide til et nyt tiltag i Ådalen?
Eller ønsker du bare at dyrke fællesskabet og se gode naboer og venner?

Så kom til Borgermøde på Ådalsskolen den 2. oktober kl. 17.30 – 20.30 i Mødestedet.

Invitation til borgermøde 02102018

Kategorier
løst og fast i Mygind

Så blæser der nye vinde fra Øst

 

Se mere her på nedenstående link:

Mygind

eller på http://www.liviforsamlingshusene.dk  

for mere information om alle de spændende tiltag.

Kategorier
Foto.

Lidt fra de frygtelige Sørøvere, der hærgede Mygind

Vi tror, er alle igen hjemme 😉

Kategorier
løst og fast i Mygind

Værkstedsgudstjeneste i Mygind

Mygind Kirke 2011
Mygind Kirke 2011

Så er der igen værkstedsgudstjeneste i vores lille middelalderkirke i Mygind:

Torsdag d. 19. april kl. 19

Temaet er TILLID

Lyt til historier, vidunderlig musik og syng sammen.

 

Derefter kaffe i forsamlingshuset.

Håber vi ses ! ALLE er velkomne

 

Bedste hilsner fra Jørn, Ivan, Tomas og Lis fra Gudstjeneste-værkstedsgruppen.

Kategorier
løst og fast i Mygind

Fællesspisning i det “blå”

Så er det tid:

Kategorier
løst og fast i Mygind

Se -se… en historie om historie inden den blev historie og endte med at blive Jeres historie

Noter til en vandring i Mygind Kultur på hjul 2015

Af Pernille Helberg Stentoft www.kulturpaahjul.dk

Noter til en vandring i Mygind dannede udgangspunkt for en byvandring i Mygind d. 31. 10. 2015 i forbindelse med projektet Kultur på hjul. Noterne er blevet til ud fra materiale fra Lime Egnsarkiv, gamle fotografier, artikler, skitser og samtaler med folk i Mygind. Mange tak til alle for hjælp og imødekommenhed.

Mygind og navnet

Mygind er en gammel by. En lang by, hvor de fleste af husene ligger ud til den centrale vej, Smedebakken. En by, hvor det ældste hus er fra 1100-tallet, det er kirken, og hvor der sandsynligvis har boet mennesker længe før, det tyder de arkæologiske fund på. På en mark lige udenfor byen er der fundet et bulekar fra jernalderen. Bulekaret findes i dag på Kulturhistorisk museum i Randers.

I 1396 er byen Mygynd omtalt i skriftlige kilder.
Myki er oldnordisk for blødt/sumpet, muik har samme betydning på middelalderdansk. På nudansk betyder myg blød eller eftergivende. Ordet kan også betyde staldgødning.

Se resten på: 

http://www.kulturpaahjul.dk/wp-content/uploads/2016/01/vandring-i-mygind.pdf

Tænk… det er allerede historie 😉

Tak Pernille !! og til Lis der fandt det frem 😉

Kategorier
løst og fast i Mygind

Årets fest…. ;-)


Sæt kryds i kalenderen 23 juni, så holder vi i Mygind sommerfest med:
– Sørøver Sejlads
– Sankt Hans bål & Sommerfest i forsamlingshuset.

Tænk lige over gode ideer til dagens program og sjove indslag.
– Meld dig også meget gerne som hjælper til at arrangere og som hjælper til div. praktiske opgaver.

Vi melder snart en dato ud til et møde om sommerfesten, for dem som har lyst til at hjælpe med at stable en dejlig dag på benene.
Vel mødt
Festlige hilsner 🙂

Søren Bertelsen, Lene og Lars

Sæt kryds i kalenderen 23 juni, så holder vi i Mygind sommerfest med:
– Sørøver Sejlads
– Sankt Han…
Kategorier
løst og fast i Mygind

Forskningens Døgn….. Her byen ??

Nå…nu er det jo snart længe siden der skete noget i Mygind Forsamlingshus.
Torben nævnte Forskningens Døgn under hvilke vi tidligere har hørt om Foto og billedforståelse. Nu er det nye katalog kommet med ca 300 forskellige foredrag om alt eller intet og hvad det består af. Kik på Forskningens Døgn hjemmesiden .. https://ufm.us6.list-manage.com/track/click… .. og se om der lige er det du aldrig har vidst du ikke vidste og kontakt os så kikker vi på mulighederne…