Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referatet kan findes her:http://mygind-by.dk/?page_id=3898

Vi har nu fået nyt gulv i forsamlingshuset. Vi skal have gjort huset klar til forårsudlejningerne, og jeg vil høre, om nogen vil give en hånd med lørdag d.2. 3.19 fra kl. 10- 15? Skriv venligst her om du kan, og evt. i hvilket tidsrum på dagen. Hvis ikke det passer dig den dag, men du stadig gerne vil hjælpe, – angiv da venligst et tidspunkt i uge 9 eller 10, hvor du kan. Suzanne Koch

Så er det nu !!!!

Gode folk i Mygind. Husk beboerforenings/Forsamlingshusets/Smedjens generalforsamling på tirsdag kl. 19.30. Det foregår med ild i kaminen i Smedjen, da det nye fine gulv i forsamlingshuset ikke er helt tørt. Der er også nyt om trafikken i landsbyen. Vi giver en øl til fejring af DKs herrehåndbolds VM sejr 🙂 vi ses !

Indbydelse

INVITATION:

Kom og hør om Landsbyklyngen Liv i Ådalens nye hjemmesideplatform og fælles kalender.

Synlighed, kommunikation, koordinering og information om hvad der sker i Ådalen har mange af jer har efterspurgt i forbindelse med Landsbyklyngens etablering. Vores lille, effektive kommunikationsgruppe har sammen med DGI fået skelettet til vores nye hjemmesideplatform og fælles kalender etableret. Nu har vi derfor brug for DIG (og din nabo, den foreningsaktive, bestyrelsesmedlemmet, borgerforeningsrepræsentanten, hende fra forsamlingshuset, der altid skriver rundt til medlemmerne og alle de andre aktive borgere i Ådalen) til at give hjemmesidens nyhedsfeed og kalender indhold og liv. Vi har brug for alle ører, øjne og hænder i Ådalen til at fylde indhold og arrangementer den fælles kalender, så ingen går glip af det næste interessante foredrag, julemarkedet, den næste fest, fællesspisningen, loppemarkedet, børneteateret eller det stegte flæsk.

Så kom og bliv klogere på, hvad kommunikationsgruppen har arbejdet med og hvad du kan bidrage med, så vi alle ved, hvad der sker rundt omkring i Ådalen.

Vi håber derfor at se mange af jer til infoaften 21. januar 2019 kl. 18.45-21.00 på Ådalsskolen.

På infoaftenen bliver der også mulighed for at oprette arrangementer og lægge tekster og billeder ind på hjemmesiden, så medbring gerne PC samt tekst og billeder, hvis du har noget, du gerne vil have lagt på.

Se mere på www.aadalen.info
venlig hilsen Rønnaug 

Sig tiden nærmer……

Generalforsamling i Mygind 😉
 
I god tid måske men alligevel…29/1 2019 holder vi Generalforsamling i Mygind. Forslag og ideer til formanden senest 14 dage før, som der står i Vedtægterne…..

fællesspisning i forsamlingshuset

 

    
 
 
 
Fællesspisning 22 november

Generalforsamling i Mygind ;-)

Generalforsamling i Mygind 😉
 
I god tid måske men alligevel…29/1 2019 holder vi Generalforsamling i Mygind. Forslag og ideer til formanden senest 14 dage før, som der står i Vedtægterne…..

Husk…..inden det er for sent….EastWind iMygind Forsamlingshus

Husk at bestille billetter både til musikken og fællesspisning inden det er for sent

på sms eller mail er fint

1 ste del af trafikmødet i forsamlingshuset med for og imod, med referat

Godt fremmøde og god debat her til aften til mødet om trafik i Mygind. Med deltagelse af Jesper fra kommunen, som kom med kommunens oplæg til trafiksikkerheds forbedringer.
Når et referat er skrevet lægges det op her.
Jesper fik en masse indput med hjem, og lovede at kigge på dem.
– alle fremmødte rakte armen i vejret, Som ja signal til at Myginds borgere ønsker et nyt møde, når Jesper/kommunen er klar til at fremlægge forslag 2,0.
Info
Med tak for fremmøde og jeres gode indput.
Nye gode ideer kom frem.

——————————————

Trafikmøde i Mygind onsdag 17/10, Mygind Forsamlingshus.

Fremmødte: Byens borgere, et godt antal af dem, vi lagde ud med kaffe og kage.

Trafikgruppen introducerede kommunens mand, som har arbejdet med at øge Trafik-Sikkerhed i og ved Mygind. Jesper Klarskov Mogensen.

Trafikgruppen består af følgende Mygind borgere: Hanne Borring, Lucy Clausen, Lene Heiselberg Vang, Birger Borgward og Lars Heiselberg Vang Jensen.

 

Forud for mødet:

Efter omtale i forsamlingshuset og indkaldelse til et møde, om at arbejde for trafiksikkerheden i Mygind, lagde ovennævnte personer ud med at arbejde med ideer og forslag til forbedring af trafiksikkerheden i byen. Syddjurs Kommune meldte en kort svar dato ud til en ”Trafiksikkerheds-strategi”, hvor der kunne indsendes forslag ind til at øge trafiksikkerheden i lokalområdet.

Så med kort tidshorisont lavede gruppen en del research, videoklip, skrev et oplæg med illustrationer og medsendte videoklip til Syddjurs kommune, som også blev sendt til Favrskov Kommune og politikere der.

Efter en tid kom svaret at Syddjurs kommune havde afsat nogle penge i deres budget. Efter kommunalvalget inviterede vi formand for Teknik & Miljøudvalget, Kim Lykke Jensen på besøg og rundvisning i Mygind – et rigtigt godt møde. Senere fik vi besøg af kommunens medarbejder Jesper Klarskov Mogensen, som nu havde fået opgaven. Jesper var meget engageret og lydhør overfor vores idéer og tog vores bekymringer og ideer med tilbage til kommunen.

Favrskov Kommune henviste til et politi svar, og gjorde ikke mere.

I trafikgruppens oplæg, havde vi opfordret til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime. Vi havde spurgt på mulige oversigtsspejle, INTET ØNSKE OM BUDE PUMP. På by rundvisning med kommunens mand, understregede vi, at vi var næsten sikre på at byens borgere ej ville synes om pudebump eller chikaner.

 

Selve mødet i Forsamlingshuset.

Trafikgruppen lagde ud med en kort introduktion af gruppen samt det forslag som gruppen havde sendt til kommunen. Forslaget går i korte træk ud på:

 1. Hastighedsnedsættelse via skiltning til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime.
 2. Øget sikkerhed i krydset ved forsamlingshuset med spejle, hvor sigtbarheden er meget dårlig, og hvor skolebørn og andre borgere krydser vejen, når de blandt andet skal til og fra skolebussen.
 3. Hastighedsnedsættelse og advarsler om skarpt sving ved åen op mod Mygindskoven.
 4. Cykel/gangsti fra Mygind til Lime eller alternativt en anden form for øgning af sikkerheden på strækningen f.eks 2 -1 vejforløb kombineret med en fartnedsættelse.

Efter trafikgruppens gennemgang fortalte Jesper fra kommunen om, det forslag kommunen var kommet frem til ud fra gruppens ønsker. Og via gennemgang med en ”trafik-revisor” ekspert på området.

Nogle af ønskerne kulminerede med den gældende lovgivning, hvorfor kommunens forslag kom til at se anderledes ud på nogle områder.

 1. For at kunne nedsætte hastigheden til 40 km/h kræves det at der enten er chikaner eller bump på strækningen. Da sigtbarheden er for dårlig på strækningen har kommunen vurderet, at pudebump er den bedste løsning.
 2. Spejle er kun tilladt på små veje, da de kan være misvisende. Kommunen foreslår en hævet flade i Krydset ved forsamlingshuset, for at skabe opmærksomhed på det ”farlige” kryds.
 3. Kommunen foreslår at fjerne 60 km/h skiltet på vej ned ad bakken mod åen og i stedet sætte et skilt op med skarpt sving og en anbefalet max hastighed på 30 km/h
 4. Kommunen foreslår et 2 -1 vejforløb mellem Mygind og Lime med en nedsættelse af hastigheden til 60 km/h. Kan først ske, når der næste gang ligges asfalt/slidlag er kommunens kommunikerede.

 

Debatten på mødet var ivrig. Her bliver i korte træk nævnt nogle af de gennemgående kommentarer:

 • Blandt de fremmødte var der en del utilfredshed omkring pudebump og den støj de vil frembringe. Men der var generel enighed om at sætte hastigheden ned til 40 km/h gennem byen.
 • Der var enighed om, at sikkerheden skal øges på strækningen ned ad bakken mod åen, samt op gennem svingene i skoven. Et forslag var, at flytte byskiltet ned til åen, hvor det før har været, samt skiltning om skarpe sving.
 • Forslag om, at lede den tunge trafik udenom Mygind via skiltning i Lime. Og skiltning ved Clausholm slot.
 • Øge opmærksomheden på bløde trafikanter på Stensvej, samt at sætte byskiltet op i en højere højde på vej ind i Mygind fra Stensvej. (Pt er skiltet der ikke – et nyt er på vej)
 • Martin Højholt havde sendt en besked, hvor han gav sine meninger til kende. Beskeden blev læst op på mødet.
 • Der blev endvidere gjort opmærksom på, at sikre trafikforhold kan være med til at tiltrække børnefamilier til byen. Og hjælpe til at øge sikkerheden for cyklister, løbere mfl., som benytter den skønne natur vi er omkranset af.
 • Byporte ved byskilte som øger opmærksomheden på, at man er i en by. Hvor 40 km/h er anbefaling.
 • En forespørgsel om der i Mygind med 40 km/h zone kunne gives en dispensation til at køre 40 km/h uden pudebump og chikaner.

 

Slutteligt blev det ønsket, at Jesper tager kommentarerne fra mødet med til kommunen og undersøger, om hvilke mulighed der er for at tilgodese beboernes ønsker. Der vil blive indkaldt til et opfølgningsmøde, når kommunen har arbejdet på sagen. Alle fremmødte rakte hånden i vejret som deres ja svar til, at når kommunen har version ”2,0” klar, ønsker borgerne at kommunen kommer og fremlægger deres oplæg til et nyt møde i forsamlingshuset. Et klart signal, Jesper Kommunens mand fik med hjem.

 

Referenter:

Lars Heiselberg Vang Jensen og Lene Heiselberg Vang

div foto trafikmoedet

Trafik møde i Mygind nu onsdag 17 okt kl 18:00 i forsamlingshuset

 
Trafikmøde i Forsamlingshuset NU MED tid:
Onsdag d. 17 kl 18:00 til ca 21:00
Forsamlingshuset byder på trafiksnak, for og imod alting og så lidt kage og kaffe. Så mød op hvis I har meninger om trafik-regulering inden Bussen er kørt, så at sige…..
 
Fra Syddjurs Kommune kommer Jesper Mogensen der er ansvarlig for projektet der skal være færdig her i år. Jesper vil meget gerne have spørgsmål. Hvis I har sådanne så send dem til mig så videresender jeg dem så han kan få en chance for at sætte sig ind i problemerne og kan svare rigtigt på dem. Så tænk og send !

Kort over trafik i Mygind forslag

Kort over trafik i Mygind forslag

Syddjurs Kommunes forslag til trafik regulering igennem Mygind

Hej. Det er lykkedes at få en kopi af kommunes oplæg til trafik igennem Mygind.

Der bliver senere indkaldt til fællesmøde i forsamlingshuset hvor kommunes og beboeres forslag kan kommer på bordet.

Dato er ikke bestemt dd.

Kort over trafik i Mygind forslag

Kort over trafik i Mygind forslag

Invitation til BORGERMØDE – Liv i Ådalen!

Kære borgere i Ådalsområdet.

Det er skønt at bo og være i Ådalen. Det ved vi – og I ved det også. Det har borgerundersøgelsen vist.

Er du
Nysgerrig på, hvad der ellers er kommet frem i rapporten om Ådalen?
Nysgerrig på, hvad tankerne, ønskerne og drømmene er for fremtiden?
Nysgerrig på, hvem er involveret og hvad andre har gang i?
Går du med en god ide til et nyt tiltag i Ådalen?
Eller ønsker du bare at dyrke fællesskabet og se gode naboer og venner?

Så kom til Borgermøde på Ådalsskolen den 2. oktober kl. 17.30 – 20.30 i Mødestedet.

Invitation til borgermøde 02102018

FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG.

 

FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG.

 

 

Torsdag d. 4. oktober kl 18.15 er der fællesspisning i Mygind Forsamlingshus, hvor alle er velkomne.

Menuen er biksemad!

Mens vi efterfølgende drikker kaffe er der foredrag ved

Lars Heiselberg

Han fortæller om sit ophold i Laos, hvor han som falckredder var med til at donere adskillige danske ambulancer til det asiatiske land.

Priser er 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn over 6 år.

Vel mødt

Søren og Johannes

Tilmelding: sms til 26729190 eller 50491721

Senest torsdag 27. september.

Så blæser der nye vinde fra Øst

 

Se mere her på nedenstående link:

Mygind

eller på http://www.liviforsamlingshusene.dk  

for mere information om alle de spændende tiltag.