Nu nærmer tiden sig……

Info om generalforsamling og regler herfor….

§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 15 februar.

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved opslag på sædvanlige steder i Mygind senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag.

Fastsættelse af næste års kontingent.

Valg af bestyrelse.

Valg af aktivitetsudvalg (er på valg hvert år)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (er på valg hvert år).

Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år).

Valg af revisorsuppleant.

Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, indleveres senest 15 januar til formanden..

Generalforsamling i Mygind for Forsamlingshus, beboerforening mm. d.7-2-17 og fællesspisning ;-)

Som vanligt holder vi fællesspisning og Generalforsamling i Mygind tidligt i det nye år. I 2017 bliver det 7-2-17 med god mad, ris/ros til bestående og  bestyrelsesmedlemmer på valg. Så det er nu, I skal komme med de gode idéer og ønsker til fremtiden. Ønsker kan som altid fortælles til bestyrelsen i god tid, så vi kan nå at tage det med på dagen.

Flere informationer kommer her på siderne når vi nærmer os d. 7-2-2017

 

Krop og Meditation. -tirsdage i Holmkær

Krop og Meditation.
-tirsdage i Holmkær

Vi tilbyder nu en ugentlig guided meditation i Smedebakken 34. Forløbet er en indføring i de første enkle trin i meditation. Som indledning laver vi nogle fysiske øvelser, der opvarmer og smidiggør kroppen.
Alle kan være med, uanset forudsætninger.
I alt 7 gange fra nu og til jul.
Hver tirsdag fra d. 8/11 – 20/12 kl 17.15 – 18.30.
Pris: 500,-
Tilmelding: ring/sms til Marie Louise 50807312 eller Lars 51360028

KLEZMER DUO…liv i forsamlingshusene

Ja, man tror det ej men snart er det tid for alletiders aften i Mygind Forsamlingshus. Det er lykkedes os i samarbejde med liviforsamlingshusene.dk at lokke Klezmer Duo her til Mygind fredag d. 4 november 2016. NB. kl 20:00

Kom glad og og glæd jer. Det er rigtigt godt og de er dygtige.

Entre: 120 kr. tilmelding Tlf 22 81 33 18  ( gerne på sms )

eller mail : formand@mygind-by.dk SENEST 1/11

mygind-www

Tak for mad…. Igen…..

Sang med rejer, fløde og øl…..sådan var det ikke……men,

Rul selv mad med uendelige muligheder for stærkt, sødt, salat, krebs og rejer …og meget mere 😉

Et eller andet må have godt, for der blev sunget igennem ved den efterfølgende fællessang med kendte og ukendte sange. Piano, powerpoint og projektor er en god kombination vidste det sig….Bravo til alle der var med og til Lene og lars, Ivan og Lis for at kombinerer mad og teknik til glæde og sang. Fin aften for alle der var med 😉

 

Ny fællesspisning….Nu med Noder ..

Fællesspisning med sangtime.
Torsdag den 13 oktober er der igen fællesspisning.

Menuen står på rispandekager med masser af spændende fyld. Når vi har tømt fadene skal vi synge! Lene har lovet at spille til.

Hvilke sange som skal synges kan du også få indflydelse på. Skriv titlen på den sang du gerne vil, vi skal synge i kommentarfeltet eller sig det til Lene.
Tilmelding til Lis på 2444 2462. Mere info senere. Madholdet glæder sig til en hyggelig aften i godt selskab.
Hilsen Johanne, Lene, Lis og Ivan.

Tak for Pitzza ;-)

Tænk at Pitzza kan smage så godt 😉 Tror at alle blev mætte, og måske lidt til…..

tak både til ” Håndværks Bageren ”  og til alle hjælpende hænder. Igen en fin aften…..

Næste fællesspisning.. 8-september

Fællesspisning d. 8 september kl 18:30

Så er det tid igen til

fællesspisning i forsamlingshuet.

Denne gang er det Michael der svinger pitzza-ovnen. John er som hjælper og jeg går i vejen.

Der vil være lidt info om byen.

Pris 60.00kr for voksne, 30,00 for under 12 år.

Tilmelding til Michael på sms eller andet senest søndag d. 4 på mobil 2819 6193

Michael, John og Birger

Sct. Hans … Det er lige om lidt !!

DSC_8925HUSK Sct. Hans

Kære alle,

Husk at Sct. Hans, som altid, afholdes nede ved åen, hvor vi mødes til bål og midsommervise for alle samt våde fødder.

Start kl. 20.00

Mon ikke også der er en heks der skal sendes afsted til Bloksbjerg? – hermed en opfordring til de kreative sjæle og ungerne!

Hvis I vil lave snobrød som før, så tag lige lidt dej med.

Øl og vand til salg som altid.

Vejrguderne er bestukket på det groveste, så mon vi ikke kunne være heldige denne gang ;-).

TAK FOR EN DEJLIG FÆLLESSPISNING

Tak til Johs og Søren for en dejlig fællesspisning!
480 kr i overskud!! Flot!
Endvidere kan i glæde jer til at Michael, John og Birger arrangerer fællesspisning slut august/start sept; Ivan Lene, Johanne og Lis slut oktober og Merete og Suzanne slut nov/start dec.!
Nærmere information følger.

FÆLLESSPISNING

FÆLLESSPISNING
Søren & Johannes indbyder til fællesspisning torsdag d. 26.5 kl 18.30
tilmelding her eller på tlf. 51900867

Nyt i forsamlingshuset om Fotografi

Mygind Forsamlingshus

Mandag d. 25. april kl. 19.30

Gunner Byskov fortæller om:

Fotografiet – det sejrende medie!

Der bliver taget millionvis af fotografier hver dag. Hvorfor? Hvad er det fotografiet kan, som andre medier ikke formår? Hvorfor er fotografiet det sejrende medie?

Hvorfor fotografiet i kraft af sin natur bliver det moderne menneskes naturlige udtryk.

Og der vil naturligvis blive mulighed for at se en hel del fantastiske fotografier.

Gunner Byskov

Souschef, fotograf

Medieskolerne i Viborg

Arr. Beboerforeningen/Forsamlingshuset Gratis adgang. Alle er velkomne. Kaffe/øl/vin kan købes.

Fotografi foredrag bliver til noget d. 25-4 i Mygind Forsamlingshus

Hej Alle.

Forskningens døgs gav os en mulighed for at “låne” en forsker til et foredrag på en aften.

Det er lykkedes…. Gunner Byskov fra Medieskolen kommer og fortæller under overskriften ” Fotografiet, det sejrende medie ”

Der bliver taget millionvis af fotografier hver dag. Hvorfor? Hvad er det fotografiet kan, som andre medier ikke formår? Hvorfor er fotografiet det sejrende medie?

Gæstetaler: Gunner Byskov, Souschef
Medieskolerne i Viborg

Arbejdsdag lørdag d. 12.3 2016

Indtil videre er det kun Anne og Dan, Johannes og jeg der er tilmeldt arbejdsdag på lørdag. Er der mon flere der har tid og overskud til at hjælpe. Af hensyn til forplejning vil jeg gerne have besked senest torsdag
VHSuzanne