Forskningens Døgn….. Her byen ??

Nå…nu er det jo snart længe siden der skete noget i Mygind Forsamlingshus.
Torben nævnte Forskningens Døgn under hvilke vi tidligere har hørt om Foto og billedforståelse. Nu er det nye katalog kommet med ca 300 forskellige foredrag om alt eller intet og hvad det består af. Kik på Forskningens Døgn hjemmesiden .. https://ufm.us6.list-manage.com/track/click… .. og se om der lige er det du aldrig har vidst du ikke vidste og kontakt os så kikker vi på mulighederne…

FÆLLESSPISNING

FÆLLESSPISNING
Tirsdag d. 20.2 kl 18.30 vil der være fællesspisning i forsamlingshuset ved Bent Thomasen og Jørn
Tilmelding Jørn på tlf. 30871753 senest 16.2.

Den lige vej til Himmerland !!

 

KONCERT I MYGIND FORSAMLINGSHUS torsdag 1. marts 19:30

Himmerland (DK) med skotske Mairi Campbell 

Folk/roots-bandet Himmerland turnerer i disse år i store dele af verden med ny musik, komponeret af fem markante og særdeles erfarne musikere og komponister med baggrund i meget forskellige genrer, traditioner og kulturer. I Mygind har den skotske sanger Mairi Campell med som solist.

Overalt hvor bandet kommer frem spreder de glæde og tryllebinder deres publikum med deres helt unikke blanding af gamle danske ballader, forrygende fiddle tunes, ekvillibristiske improvisationer og ny fascinerende musik. Himmerland har været nomineret til en Grammy. Mairi Campell har fået et utal af priser i sit hjemland.

Mairi Campbell, Skotland (Vokal & violin)
Eskil Romme, Himmerland/DK (Sopran sax)
Jens Ulvsand, Sverige, (Bouzouki, vokal)
Jonathan Aardestrup, DK, (Bas)
Ayi Solomon, Ghana/DK (Percussion) Kirstine Sand, DK (violin)

Kirstine Sand, DK (violin)

Og hvorfor så lige i Mygind forsamlingshus? Eskil Romme har for flere år siden boet i Mygind skov på Schildenseje, hvor han arrangerede musikaftener i forsamlingshuset. Derfor har vi været så heldige at få et godt tilbud

Entre: 100 kr – billetter bestilles hos Birger på sms 22 813 318 – vær hurtig: ikke mange pladser i det bette forsamlingshus – der skal jo også være plads til musikerne 😉

FASTELAVNSCAFÉ

Fastelavnscafé

 

 

På søndag d. 11.2 er det fastelavn.

I år er der desværre ingen børn til at gå soldat, -caféen er aflyst, da Sidse og Jan har bedt om at bytte, -uden held.

MEN

Søren har tilbudt at holde fastelavnscafé med det sædvanlige, – samt fastelavnsboller, – SÅ kom til café på søndag i Smedjen kl 10.30 -12 og hjælp med at holde fast i en del af traditionen, indtil vi igen får børn i Mygind i soldaterkostumer.

Foto herunder : Og så fik vi da også hilst på nye beboere her i Mygind. Velkommen til byen og håber at I ikke blev skrænt alt for langt væk 😉

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Dirigent: Torben

Referent: Hanne Borring

Dagsordenen og indkaldelse godkendes uden bemærkninger

Formandens beretning:

Birger beskriver de mange aktiviteter der har været i det forgangne år.

Sankthans der trods vejret trak mange til

Sommerfest med mange deltagere og aktiviteter.

En gruppe har arbejdet på at bedre trafiksikkerheden, arbejder er forsat i gang.

Der er indkøbt bord og bænkesæt til fællesarealerne ved forsamlingshuset og den nye terrasse ved åen.

Å-dalen, klyngen er i gang, det er vigtigt at Mygind deltager for at få glæde af de tilbud der ligger der. Lige nu arbejdes der for at få gode tilbud via biblioteket. Der er arrangeret kaffe og kage i forsamlingshuset d. 22/3, hvor Bogbussen kommer på besøg i Mygind. Skynd jer at tilmelde jer. Der er mange muligheder for øget samarbejde med biblioteket bl.a. omkring filmaftener.

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer/andet/bogbussen-paa-afveje-thomas-anbefaler

Renovering af forsamlingshuset: der er lagt nyt tag. Bestyrelsen arbejder videre med at få skabt økonomi til nyt gulv.

Renovering af Smedjen: der er lavet lyddæmpende foranstaltninger, dette har ikke virket helt efter hensigten.

Søndagscafe: der er stigende tilslutning til søndagscafe.

Fællesspisning: Der bakkes godt op omkring fællesspisningerne i byen.

Regnskab:

Der er i år et lille underskud på 11.000 kr. Der har været mange investeringer nyt tag, bord-bænke sæt, fældning af træer, sti og terrasse ved åen.

Kontingent fortsætter uændret.

Indkomne forslag:

  • Der er forespørgsel om muligheden for at gøre noget ved akustikken i forsamlingshuset. Bestyrelsen undersøger muligheden.
  • Der er forespørgsel til øget aktivitet i forsamlingshuset.

Ideer fremadrettet:

Liv i forsamlingshuset. Der er mange gode ideer om foredrag, dart, sønderjysk kaffebord, filmklub, samarbejde med landsbyklynge.

  • der spørges til bevaringsværdige huse i Mygind, spørgsmålet går på hvordan man ser om ens hus er bevaringsværdigt.

Valg til bestyrelse:

Birger Borgwardt, Susanne Kock og Jørn er på valg. Jørn ønsker ikke genvalg.

Søren Bertelsen opstiller.

Søren, Birger og Susanne vælges ind.

Ivan Pedersen og Kresten Østergaard er på valg næste år.

Lars Maegaard Schmidt fra Holmkær vælges som 1. suppleant.

Troels Gundlach vælges som 2. suppleant.

Revisorer: Ønsker genvalg.

Maibritt og Elin Thomassen genvælges.

Suppleant Torben vælges.

Der nedsættes aktivitetsudvalg bestående af Lars og Lene fra Smedebakken 27. Det er vigtigt at alle byder ind med det de kan hjælpe med.

Der er snart fastelavn. Hvem kan bidrage til dagen?

Sankthans og sommerfesten falder sammen til sommer.

Eventuelt:

Der er forslag om køb af partytelt til sommerfesten

Birger ønsker ikke at fortsætte som formand. Han takkes for det store arbejde.

Så er det nyt fra landsbyklyngeprojekt Ådalen

31. januar kl. 22:19 ·

Så er det nyt fra landsbyklyngeprojekt Ådalen!

Vi er i fuld gang med forårets hovedopgave – at indsamle informationer om og fra Ådalen! Det betyder at du derude i Ådalen i marts måned skal svare på et spørgeskema om hvad DU synes Ådalen er og skal være for et sted at mødes. Vores opgave i styregruppen er sideløbende at indsamle informationer og viden om Ådalens før og nu historie – hvordan blev vi et område og hvilke fællesskaber rummer vores område. Et spændende og stort arbejde, som vi bestræber os på at gøre så godt som vi kan – og måske spørger vi dig om hjælp. I styregruppen mødes vi ca hver 3. uge og vil løbende prøve at informere jer her på siden, om hvad vi laver.

Udover styregruppen er der også gang i en Borgerinvolveringsgruppe, Kommunikationsgruppe og en projekt Termestrup Enge – nærmere info følger senere.

Du må meget gerne dele dette i de mange lokale grupper på facebook.

Hvis I vil vide mere eller har gode ideer kontakt Trine Langballe, tlangballe@hotmail.com eller 60161361

Så er det nu der skal bestilles…….

18. januar kl. 14:14
FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING
25.01.2018 KL 18

Som annonceret (se tidligere) afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag d. 25.01.2018.
Anne, Annalise og Lucy havde lovet at stå for fællesspisning denne aften, men grundet sygdom udsætter de deres arrangement til d. 24.4.
I stedet vil der være mulighed for at få pizza, salat og is til kaffen.

Er man interesseret i at deltage i dette måltid inden generalforsamlingen, skal man senest tirsdag d. 23.01 meddele deltagelse til Suzanne på 51 90 08 67.
Da der skal foretages bestilling af pizzaerne, er dette sidste frist.
Vi spiser kl 18 og prisen på arrangementet er 60 kr. Øl og vand kan købes.

FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING

25.01.2018 KL 18

 

Som annonceret (se tidligere) afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag d. 25.01.2018.

Anne, Annalise og Lucy havde lovet at stå for fællesspisning denne aften, men grundet sygdom udsætter de deres arrangement til d. 24.4.

I stedet vil der være mulighed for at få pizza, salat og is til kaffen.

Er man interesseret i at deltage i dette måltid inden generalforsamlingen, skal man senest tirsdag d. 23.01 meddele deltagelse til Suzanne på 51 90 08 67.

Da der skal foretages bestilling af pizzaerne, er dette sidste frist.

Vi spiser kl 18 og prisen på arrangementet er 60 kr. Øl og vand kan købes.

 

Generalforsamling i Mygind !!! og ikke mindst …Fællesspisning

Husk i Januar d 25 holder Mygind generalforsamling i Forsamlingshuset. Der er flere på valg 😉 og fællesspisning ikke at forglemme !!

Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til formand Birger Borgwardt (birger@borgwardt.dk) senest 8 dag før generalforsamlingen.

Landsbyklynge !!!

 

Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15                                                                                          (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15

                                                                                         (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Temaet er LYS. 

Efter gudstjenesten går vi ned til åen og sætter papirs-både med lys i vandet 

Derefter er der varme, gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Tag nabo, venner og familie med til en lysfyldt eftermiddag 

Alle er velkommen !  

Bedste hilsner fra Gudstjeneste-værkstedsgruppen i Mygind.  

 

 

 

 

Mere om Gudstjeneste-værksted. 

En flok på ca. 15 beboere fra Mygind har lavet et gudstjeneste-værksted.

Gruppens medlemmer er en broget flok fra landsbyen med MEGET forskellig baggrund, idèer, holdninger og tro –eller ikke tro.

Vi diskuterer bl.a.: Er det stadig folkets kirke, når 25.000 sidste år meldte sig ud af Folkekirken?

Vi laver værksteds-gudstjenester ud fra de ønsker, der er i gruppen. Både med rod i traditionen og åbenhed overfor nye idèer.

Idèen opstod hos Anders Laugesen, som bor i udkanten af Mygind skov. Han er redaktør/vært på det populære P1 DR-radioprogram, ”Mennesker og tro”, som bliver sendt fra en skurvogn ved hans gård.

Stort set alle vi mødte/spurgte i Mygind ang. gudstjeneste-værkstedet sagde ja til at være med. Mange har lyst til at ”gøre noget ved gudstjenesten” – andre vil gerne lave meget om; og andre det modsatte. Men vi var alle enige om, at der ikke er èn løsning/mål. Vi er en landsby-studie-kreds med lyst til at eksperimentere.

Menighedsrådet og sognepræst Anne Sophie var meget imødekommende overfor idèen om gudstjeneste-værksted. Der har været stor opbakning derfra.

Samme tid fik vi at vide, at bl.a. Mygind kirke var blevet LEJLIGHEDS-KIRKE: der skulle ikke være regelmæssige gudstjenester: 4 ud af 6 kirker i Ådalens Pastorat blev lejlighedskirker.  Provsten sagde, at det bl.a. betyder, at man selv kan komme med idèer til en ”lejlighedsgudstjeneste” f.eks. en miljø-gudstjeneste

Den første af en række værkstedsgudstjenester startede i april.

Efter værksteds-gudstjenestenen plejer vi at gå over i forsamlingshuset til en kop kaffe og snak om det, vi lige har oplevet: hvad duede og hvad duede ikke. Værksteds-gudstjenesterne er åben for ALLE !

Vi har også været i Skader kirke, hvor bænkene jo kan flyttes rundt.

Bedste hilsner fra

Marie Louise Maegaard , Anders Laugesen og Lis Kildegaard på vegne af Gudstjeneste-værksteds-gruppen.

Følg med på Ådalskirkernes hjemmeside, hvor kommende værksteds-gudstjenester vil blive annonceret:  www.aadalskirkerne.dk  eller Facebook-gruppen ”Ådalskirkerne” plus landsbyernes face-bookside.  Vi annoncerer også i Adresseavisen (lokalavisen) og i kirkebladet.

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Generelle udfordringer ang. Trafiksikkerheden i Mygind

Mygind er en idyllisk lille by, der ligger skønt i kuperet istids bakkelandskab med skov og å med et rigt dyreliv, hvor såvel fasaner som rådyr ofte passerer vejene i og omkring byen. Det betyder at mange mennesker fra opland og turister der tilfældigt kommer forbi, ønsker at benytte naturen. Det er en yndet cykelrute for de mange cyklister og motorcyklister, der søger udfordringer i det varierede landskab med stejle bakker og skarpe sving.

Byen er udfordret af smalle veje uden fortov/cykelsti, mange tunge køretøjer, høj fart, dårligt vejudsyn og daglige nærved ulykker. Byens børn vil vi gerne kunne lade cykle trygt i Mygind være sig til legekammerat besøg eller cykeltur til skolen i Skørring via cykelstiforbindelsen Lime-Skørring. Vi har en del vandrere, løbere og hunde der luftes, som dagligt går fra Mygind by og opland til Mygindskoven for rekreativ væren.

Supplerende kan beskrives at Mygind er en engageret landsby, her er bl.a. andet søndagscafe med fælles morgenkaffe, fællesspisning, sociale og kulturelle arrangementer, hjertestarter mv. der alt sammen er etableret af engagerede beboere.

Vi har udarbejder x antal forslag

Indhold

2 minus 1-vej

Hvor og hvad er problemet

Skoleelever og andre af byens borgere går eller cykler dagligt fra deres hjem i og omkring Mygind til busstoppestedet ved forsamlingshuset. Derudover besøges byen ofte af cykelryttere, mountainbikere, almindelige cykelmotionister, vandrere, og hunde der luftes, der nyder stemningen og den smukke natur omkring byen, hvor det mangfoldige kuperede landskab med skov og å tiltrækker mange mennesker. Smedebakken, som er hovedgaden i Mygind by er en smal og temmelig trafikeret vej, ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor mange bilister, lastbiler og store landbrugsmaskiner bruger byen som gennemfartvej via Mygind skoven. Desuden kører bussen og en del motorcykler også jævnligt gennem byen.

Det kan være ubehageligt og utrygt for byens borgere, ikke mindst for skolebørnene og deres forældre, at færdes på hovedgaden, når der kommer store køretøjer, biler, motorcyklister og cykelryttere med høj fart, da der hverken er fortov eller cykelsti i byen.

Hvem vil det være til gavn for

Det vil være til gavn for alle der færdes, både gående og cyklister, i og omkring Mygind samt de beboere, der har huse beliggende lige ud til vejen.

Det vil give byens børn mulighed for at cykle til skole og fritidsaktiviteter i Lime.

Det vil gøre byen mere attraktiv at flytte til for børnefamilier.

Det vil inspirere til at endnu flere benytter muligheden for at cykle eller vandre i den smukke natur.

Løsningsforslag:

Vi ønsker at få etableret en 2 minus 1-vej på Mygindvej startene ved Clausholm Slot til byskiltet i den anden ende af  Mygind by(Mygindvej og Smedebakken). 2 minus 1-vejs vejtypen giver bedre trafiksikkerhed og har lave anlægsomkostninger, det kræver et ændret kørselsmønster hos bilisterne. Det kan skabe trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og sænke farten. For at få hele ønsket opfyldt kræver det et samarbejde med Favrskov kommune. Derfor er forslaget også sendt til Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov kommune og til Færdselsikkerhedsrådet i Favrskov Kommune, der diskuterer projekter og ideer der kan gavne trafiksikkerhedens i Favrskov Kommune.

Mellem Mygind og Lime ønskes en dobbelt Cykel/gangsti i den ene side af vejen. Dette vil give den største trafiksikkerhed for fodgængere, løbere og cyklister, og samtidigt vil kunne afvikle den kørende trafik fra Lime til Mygind og vise versa bedst muligt.

1. prioriteten i Syddjurs kommune vil være fra kommuneskiltene Favrskov Kommune/Syddjurs kommune Smedebakken til Lime by, Marbækvej i Lime, hvor cykelstien starter til Skørring

Den primære prioritet i Favrskov kommune

 

 

 

Fartbegrænsning

Hvor og hvad er problemetDårlig udsyn for skolebørn og trafikanter der skal ud på smedebakkSkarpe sving uden markeri
Der er mange nærved ulykker i og omkring Mygind, som primært skyldes for høj fart efter forholdende. De skarpe sving på Mygindvej i Favrskov kommune, lige før Smedebakken i Syddjurs kommune. De smalle veje gennem Mygind by. Dårlig vej overblik ved Gml. Oustrupvej/Smedebakken. Skolebørnene skal krydse vejen netop her, for at benytte skolebussen.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn

Alle der færdes i området

Løsningsforslag

Fartbegrænsning på 40 km/t fra byskiltet i den østlige ende af Mygind, hele vejen gennem byen og til et stykke ind i Mygindskoven, som tilhører Favrskov kommune. Herfra foreslår vi at trafikken fortsætter med max. 60 km/h. frem til Clausholm slot. Rådyr krydser flittigt vejen, som i sit forløb går igennem Mygindskoven, samt trafikken passager en smal bro, hvor biler i dag kommer til fra begge sider med høj fart, hvor udsynet er ringe ved at vejen drejer. Vi foreslår endvidere en hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved broen på Clausholmvej.

Gadespejl/vejspejl

Hvor og hvad er problemet

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

 

Hvem vil det være til gavn for

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Alle der skal navigere i krydset

Skolebørn der skal passere vejen for at komme med bussen

Løsningsforslag

Vi foreslår, at der kommer et vejspejl op i svinget på Smedebakken ved den tidligere præstegård???

Fartdæmpende foranstaltning ved stikveje

Hvor og hvad er problemet

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedbakken er udsynet meget dårligt da Smedbakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn der skal cykle.

Løsningsforslag

 

Herunder prøver vi at vise i forskellige videoer hvad vi mener er problemer og eventuelle løsningsforslag.

 

Videoer her:

Her vises en såkaldt: 2 minus 1 vej, i Stavtrup ved Aarhus , som er magen til det vejtiltag en “trafiksikkerheds-borgergruppe i Mygind ønsker at Mygind by me…

Eller her videoen mellem Mygind til Clausholm:

eller

………………………………………

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Hans Jørgen Ilum, horn, Marianne Leth, fløjte, Jette Kristensen, obo, Bue Skov Thomassen, klarinet og Søs Kjeldgaard, fagot

 

KAMMERMUSIK OG FÆLLESSPISNING

Fredag den 25. august 2017

kl. 17.00-17.45 musik – derefter fællesspisning


Hvad er et forsamlingshus uden en blæserkvintet?

Randers Kammerorkesters blæsere spiller musik for Myginds beboere. Helt gratis !

Derefter er der fællesspisning med Hanne og Kresten som chefkokke Menu/pris følger

Sæt kryds i kalenderen !! Tilmelding til Hanne 21 18 42 44 senest onsdag d. 22.

 

Trafik i Mygind ??

Hej Alle.
Mange ting sker i omkring vores lille by i disse tider.
Mygind By er sammen med Aadalen blever optaget i fællesskabet landsbyklynger. Se mere på http://landsbyklynger.dk
På et af møderne kom talen på Trafik i landsbyerne. Efter nogen trækken frem og tilbage med Syddjurs og Trafikstyrelsen åbner Syddjurs Kommune nu for en dialog. Se herunder:
Så hvad synes I om trafikforholdene i og omkring Mygind ? Hvad skal vi, hvad må vi, hvad synes I ?
Birger
 
I Syddjurs Kommune har trafiksikkerhed altid været et vigtigt element i planlægningen af vores infrastruktur og mobilitetsnet. Vi skal nu i gang med en ny trafiksikkerhedsstrategi, og derfor vil vi gerne have jeres input til dette arbejde. Vi vil derfor bede jer om at besvare nedenstående spørgsmål.
Trafiksikkerhed betyder meget for hvor og hvordan vi færdes i trafikken alt efter om vi er til fods, på cykel eller i bil eller bus. De fleste af vores ture er en kombination af forskellige transportformer og transportformen afhænger af vores ærinde og dermed turmål. Desuden spiller det ind, om vi er ung eller gammel, rutineret trafikant eller ny i trafikken, dårligt gående eller ude at løbe.
I Syddjurs er det vores mål at fremme brugen af både gang og cykel. Derfor vil vi bede jer om at tænke bredt, når I svarer på spørgsmålene, og huske at trafiksikkerhed fx både er i højsædet på pendlerturen, skoleruten, turen til indkøb, til skoven og til hallen, eller når de ældre er på gåtur i nærområdet.
Desuden skal I tænke over, hvad der er vigtigst for jer. Prioriter jeres projekter, og begrund hvilke projekter, der vil gøre mest gavn, således at vi som kommune får mest ud af vores midler.
Håber I vil deltage og bruge jeres tid til at bidrage. I må meget gerne supplere svarene ved at indtegne projekterne på et kort (en lille håndtegning er ok, ellers opfordrer vi til at bruge webkort.syddjurs.dk)
Spørgsmål 1:
Angiv de fysiske tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Med fysiske projekter menes fx stier, signalanlæg, helleanlæg, fodgængerovergange, bump, hastighedsnedsættelser, afmærkning, skilte mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvor og hvad er problemet? (indtegn også gerne stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (fx turen til hallen, skolen, pendlere, dem der skal i skoven, xx antal skolebørn)
Hvad foreslår I, løsningen er?
Spørgsmål 2:
Angiv hvilke adfærdsmæssige tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Disse tiltag er fx kampagner, konkurrencer, undervisning, information mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvad og evt. hvor er problemet? (indtegn stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (hvilke grupper af personer, fx ældre, skoleelever, bilister på en strækning mm.)
Hvad foreslår I løsningen er?
Hvem skal/bør involveres?
 
 
Venlig hilsen
 
Syddjurs Kommune