Forårsrengøring

Hej Mygind folk

D. 14 marts skrev jeg, at vi skal have gjort forårs rent ude og inde i forsamlingshuset.
Der var 71 der så opslaget, 3 der likede det og 1, der meldte sig til en opgave.

Nu er vi kommet tættere på, så nu spørger jeg lige igen og håber vi kan få løst flere opgaver end at vaske vinduerne udvendigt.

Man kan som sagt tage en af opgaverne i uge 16 eller 17, hvis man er forhindret i at møde op lørdag d. 21.4 kl 10-12 eller 13-15

Opgaverne er:
Udendørs:
-rense for nedfaldne blade og ukrudt
-rengøre borde og bænke
-rense Dammen for ukrudt

Indendørs:
-vaske vinduer indvendigt
-rengøre stole med rodalon og damprenser
-rengøre kaffemaskine, -ovne, -opvasker, emhætte og køleskab
-optælle service og rengøre skabe og hylder

Skriv dig på til tidspunkt og opgave, så vi kan få et fint forsamlingshus.

FORÅRSRENGØRING

Kære Mygind folk.

Så er det ved at være tid til forårsrengøring af vores forsamlingshus, – ude som inde.

Tidspunktet bliver i løbet af uge 16 eller 17 og weekenden 20.-22.4

Opgaverne vil være at luge, rive og shine udearealer op, rengøring af have- borde og bænke etc.
samt at rengøre, især stole i sal og køkkenet grundigt, herunder alle hårde hvidevarer samt skabe.
Endvidere skal vinduerne rengøres ude og inde.

Skriv her hvilken af opgaverne du gerne vil løse og hvornår det passer dig bedst inden for det givne tidsrum
Du kan også skrive direkte til mig på 51900867

Så kan vi forhåbentligt få lavet små eller store hold og få løst alle opgaverne i fællesskab.

Suzanne

Se -se… en historie om historie inden den blev historie og endte med at blive Jeres historie

Noter til en vandring i Mygind Kultur på hjul 2015

Af Pernille Helberg Stentoft www.kulturpaahjul.dk

Noter til en vandring i Mygind dannede udgangspunkt for en byvandring i Mygind d. 31. 10. 2015 i forbindelse med projektet Kultur på hjul. Noterne er blevet til ud fra materiale fra Lime Egnsarkiv, gamle fotografier, artikler, skitser og samtaler med folk i Mygind. Mange tak til alle for hjælp og imødekommenhed.

Mygind og navnet

Mygind er en gammel by. En lang by, hvor de fleste af husene ligger ud til den centrale vej, Smedebakken. En by, hvor det ældste hus er fra 1100-tallet, det er kirken, og hvor der sandsynligvis har boet mennesker længe før, det tyder de arkæologiske fund på. På en mark lige udenfor byen er der fundet et bulekar fra jernalderen. Bulekaret findes i dag på Kulturhistorisk museum i Randers.

I 1396 er byen Mygynd omtalt i skriftlige kilder.
Myki er oldnordisk for blødt/sumpet, muik har samme betydning på middelalderdansk. På nudansk betyder myg blød eller eftergivende. Ordet kan også betyde staldgødning.

Se resten på: 

http://www.kulturpaahjul.dk/wp-content/uploads/2016/01/vandring-i-mygind.pdf

Tænk… det er allerede historie 😉

Tak Pernille !! og til Lis der fandt det frem 😉

Årets fest…. ;-)


Sæt kryds i kalenderen 23 juni, så holder vi i Mygind sommerfest med:
– Sørøver Sejlads
– Sankt Hans bål & Sommerfest i forsamlingshuset.

Tænk lige over gode ideer til dagens program og sjove indslag.
– Meld dig også meget gerne som hjælper til at arrangere og som hjælper til div. praktiske opgaver.

Vi melder snart en dato ud til et møde om sommerfesten, for dem som har lyst til at hjælpe med at stable en dejlig dag på benene.
Vel mødt
Festlige hilsner 🙂

Søren Bertelsen, Lene og Lars

Sæt kryds i kalenderen 23 juni, så holder vi i Mygind sommerfest med:
– Sørøver Sejlads
– Sankt Han…

Forskningens Døgn….. Her byen ??

Nå…nu er det jo snart længe siden der skete noget i Mygind Forsamlingshus.
Torben nævnte Forskningens Døgn under hvilke vi tidligere har hørt om Foto og billedforståelse. Nu er det nye katalog kommet med ca 300 forskellige foredrag om alt eller intet og hvad det består af. Kik på Forskningens Døgn hjemmesiden .. https://ufm.us6.list-manage.com/track/click… .. og se om der lige er det du aldrig har vidst du ikke vidste og kontakt os så kikker vi på mulighederne…

FÆLLESSPISNING

FÆLLESSPISNING
Tirsdag d. 20.2 kl 18.30 vil der være fællesspisning i forsamlingshuset ved Bent Thomasen og Jørn
Tilmelding Jørn på tlf. 30871753 senest 16.2.

Den lige vej til Himmerland !!

 

KONCERT I MYGIND FORSAMLINGSHUS torsdag 1. marts 19:30

Himmerland (DK) med skotske Mairi Campbell 

Folk/roots-bandet Himmerland turnerer i disse år i store dele af verden med ny musik, komponeret af fem markante og særdeles erfarne musikere og komponister med baggrund i meget forskellige genrer, traditioner og kulturer. I Mygind har den skotske sanger Mairi Campell med som solist.

Overalt hvor bandet kommer frem spreder de glæde og tryllebinder deres publikum med deres helt unikke blanding af gamle danske ballader, forrygende fiddle tunes, ekvillibristiske improvisationer og ny fascinerende musik. Himmerland har været nomineret til en Grammy. Mairi Campell har fået et utal af priser i sit hjemland.

Mairi Campbell, Skotland (Vokal & violin)
Eskil Romme, Himmerland/DK (Sopran sax)
Jens Ulvsand, Sverige, (Bouzouki, vokal)
Jonathan Aardestrup, DK, (Bas)
Ayi Solomon, Ghana/DK (Percussion) Kirstine Sand, DK (violin)

Kirstine Sand, DK (violin)

Og hvorfor så lige i Mygind forsamlingshus? Eskil Romme har for flere år siden boet i Mygind skov på Schildenseje, hvor han arrangerede musikaftener i forsamlingshuset. Derfor har vi været så heldige at få et godt tilbud

Entre: 100 kr – billetter bestilles hos Birger på sms 22 813 318 – vær hurtig: ikke mange pladser i det bette forsamlingshus – der skal jo også være plads til musikerne 😉

FASTELAVNSCAFÉ

Fastelavnscafé

 

 

På søndag d. 11.2 er det fastelavn.

I år er der desværre ingen børn til at gå soldat, -caféen er aflyst, da Sidse og Jan har bedt om at bytte, -uden held.

MEN

Søren har tilbudt at holde fastelavnscafé med det sædvanlige, – samt fastelavnsboller, – SÅ kom til café på søndag i Smedjen kl 10.30 -12 og hjælp med at holde fast i en del af traditionen, indtil vi igen får børn i Mygind i soldaterkostumer.

Foto herunder : Og så fik vi da også hilst på nye beboere her i Mygind. Velkommen til byen og håber at I ikke blev skrænt alt for langt væk 😉

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Dirigent: Torben

Referent: Hanne Borring

Dagsordenen og indkaldelse godkendes uden bemærkninger

Formandens beretning:

Birger beskriver de mange aktiviteter der har været i det forgangne år.

Sankthans der trods vejret trak mange til

Sommerfest med mange deltagere og aktiviteter.

En gruppe har arbejdet på at bedre trafiksikkerheden, arbejder er forsat i gang.

Der er indkøbt bord og bænkesæt til fællesarealerne ved forsamlingshuset og den nye terrasse ved åen.

Å-dalen, klyngen er i gang, det er vigtigt at Mygind deltager for at få glæde af de tilbud der ligger der. Lige nu arbejdes der for at få gode tilbud via biblioteket. Der er arrangeret kaffe og kage i forsamlingshuset d. 22/3, hvor Bogbussen kommer på besøg i Mygind. Skynd jer at tilmelde jer. Der er mange muligheder for øget samarbejde med biblioteket bl.a. omkring filmaftener.

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer/andet/bogbussen-paa-afveje-thomas-anbefaler

Renovering af forsamlingshuset: der er lagt nyt tag. Bestyrelsen arbejder videre med at få skabt økonomi til nyt gulv.

Renovering af Smedjen: der er lavet lyddæmpende foranstaltninger, dette har ikke virket helt efter hensigten.

Søndagscafe: der er stigende tilslutning til søndagscafe.

Fællesspisning: Der bakkes godt op omkring fællesspisningerne i byen.

Regnskab:

Der er i år et lille underskud på 11.000 kr. Der har været mange investeringer nyt tag, bord-bænke sæt, fældning af træer, sti og terrasse ved åen.

Kontingent fortsætter uændret.

Indkomne forslag:

  • Der er forespørgsel om muligheden for at gøre noget ved akustikken i forsamlingshuset. Bestyrelsen undersøger muligheden.
  • Der er forespørgsel til øget aktivitet i forsamlingshuset.

Ideer fremadrettet:

Liv i forsamlingshuset. Der er mange gode ideer om foredrag, dart, sønderjysk kaffebord, filmklub, samarbejde med landsbyklynge.

  • der spørges til bevaringsværdige huse i Mygind, spørgsmålet går på hvordan man ser om ens hus er bevaringsværdigt.

Valg til bestyrelse:

Birger Borgwardt, Susanne Kock og Jørn er på valg. Jørn ønsker ikke genvalg.

Søren Bertelsen opstiller.

Søren, Birger og Susanne vælges ind.

Ivan Pedersen og Kresten Østergaard er på valg næste år.

Lars Maegaard Schmidt fra Holmkær vælges som 1. suppleant.

Troels Gundlach vælges som 2. suppleant.

Revisorer: Ønsker genvalg.

Maibritt og Elin Thomassen genvælges.

Suppleant Torben vælges.

Der nedsættes aktivitetsudvalg bestående af Lars og Lene fra Smedebakken 27. Det er vigtigt at alle byder ind med det de kan hjælpe med.

Der er snart fastelavn. Hvem kan bidrage til dagen?

Sankthans og sommerfesten falder sammen til sommer.

Eventuelt:

Der er forslag om køb af partytelt til sommerfesten

Birger ønsker ikke at fortsætte som formand. Han takkes for det store arbejde.

Så er det nyt fra landsbyklyngeprojekt Ådalen

31. januar kl. 22:19 ·

Så er det nyt fra landsbyklyngeprojekt Ådalen!

Vi er i fuld gang med forårets hovedopgave – at indsamle informationer om og fra Ådalen! Det betyder at du derude i Ådalen i marts måned skal svare på et spørgeskema om hvad DU synes Ådalen er og skal være for et sted at mødes. Vores opgave i styregruppen er sideløbende at indsamle informationer og viden om Ådalens før og nu historie – hvordan blev vi et område og hvilke fællesskaber rummer vores område. Et spændende og stort arbejde, som vi bestræber os på at gøre så godt som vi kan – og måske spørger vi dig om hjælp. I styregruppen mødes vi ca hver 3. uge og vil løbende prøve at informere jer her på siden, om hvad vi laver.

Udover styregruppen er der også gang i en Borgerinvolveringsgruppe, Kommunikationsgruppe og en projekt Termestrup Enge – nærmere info følger senere.

Du må meget gerne dele dette i de mange lokale grupper på facebook.

Hvis I vil vide mere eller har gode ideer kontakt Trine Langballe, tlangballe@hotmail.com eller 60161361

Så er det nu der skal bestilles…….

18. januar kl. 14:14
FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING
25.01.2018 KL 18

Som annonceret (se tidligere) afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag d. 25.01.2018.
Anne, Annalise og Lucy havde lovet at stå for fællesspisning denne aften, men grundet sygdom udsætter de deres arrangement til d. 24.4.
I stedet vil der være mulighed for at få pizza, salat og is til kaffen.

Er man interesseret i at deltage i dette måltid inden generalforsamlingen, skal man senest tirsdag d. 23.01 meddele deltagelse til Suzanne på 51 90 08 67.
Da der skal foretages bestilling af pizzaerne, er dette sidste frist.
Vi spiser kl 18 og prisen på arrangementet er 60 kr. Øl og vand kan købes.

FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING

25.01.2018 KL 18

 

Som annonceret (se tidligere) afholdes der generalforsamling i Forsamlingshuset torsdag d. 25.01.2018.

Anne, Annalise og Lucy havde lovet at stå for fællesspisning denne aften, men grundet sygdom udsætter de deres arrangement til d. 24.4.

I stedet vil der være mulighed for at få pizza, salat og is til kaffen.

Er man interesseret i at deltage i dette måltid inden generalforsamlingen, skal man senest tirsdag d. 23.01 meddele deltagelse til Suzanne på 51 90 08 67.

Da der skal foretages bestilling af pizzaerne, er dette sidste frist.

Vi spiser kl 18 og prisen på arrangementet er 60 kr. Øl og vand kan købes.

 

Generalforsamling i Mygind !!! og ikke mindst …Fællesspisning

Husk i Januar d 25 holder Mygind generalforsamling i Forsamlingshuset. Der er flere på valg 😉 og fællesspisning ikke at forglemme !!

Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til formand Birger Borgwardt (birger@borgwardt.dk) senest 8 dag før generalforsamlingen.

Landsbyklynge !!!