Panoramas fra omegnen.

Her under dette felt kan der ligge brede foto eller panoramaer.

oversigt:

1. Panorama fra "Knuds_hus

2. Panorama fra Mygind kirke

3. Ved Rosenholm Å mellem Mygind By og
Schildenseje ( Clausholm Slot.)

rettet til mygind-by.dk.