Trædestenene i Åen?

Å uden trædesten

Åen som den ser ud 2010 uden sten.

Tidligt, efter jeg var kommer til Mygind, på de lange vandreturer rundt i landskabet, mødte jeg 2 gange, Helt uafhængig af hinanden og med ca. 1 års mellemrum, 2 personer der fortalte om nogle store flade sten der lå nede i Mygind Å. Tit og ofte overskyllet med vand hvis det havde regnet det mindste. De sten der lå nede i “min” ende af åen skulle have været trædesten, der blev brugt til kirkegang og dermed sparet kirkegængerne for en omvej. Historien virke jo så vidt meget plausibel, men jeg kunne ikke få ind i mit hoved, hvor de kirkegængere skulle komme fra, eller hvilken kirke de skulle til. Det nærmeste valg skulle jo være enten Mygind Kirke og hvorfor skulle de besøgende så ud over engene først, eller til Hørning Kirke, hvor skulle de så komme fra?
Beviser haves. Stenene lå der jo, og var tydeligt lagt af mennesker med normal skridtlængde. Historien mangler. Er der en af Jer der ved bedre??

Beviserne jo fjernet. Å-mænd har sikkert bandet over de tunge sten og smidt dem et eller andet sted. Der var måske 5 – 8 stykker fra bred til bred.

Men ved bredden er der intet tilbage af sten med flad top.

Birger Borgwardt.