Panorama Rosenholm Å

Panorama fra Rosenholm Å Vinter 2010.

Klik og træk i billedet.

Rosenholm Å mellem Mygind by og Schildenseje ( Clausholm Slot )