Info om Lokalrådet for Ådalsområdet

Info om Ådalsområdet kan fås på dette link http://www.bricksite.com/aadalen  hvor informationer om Ådalsskolen, området og meget andet kan læses…