Mygind Kirke


Sidste nye kirkeblad med bl.a. gudstjenestetider kan findes på: http://www.ådalskirkerne.dk/

Telefon kirkebil:  86 99 54 00

Mygind kirke er den eneste bevarede middelalderkirke i det tidligere Mygind-Krogsbæk-Skørring pastorat. Kommer man ad den gamle sognevej fra Mygind mølle, ser man bedst kirken i sin helhed, beliggende på landsbyens bakke. Stor er den ikke, men oprindelig var den endnu mindre.

Den oprindelige, lille romanske landsbykirke, er opført i 1100-tallet af tilhugne marksten, og det kan nævnes, at samtlige granit-arter fra markerne findes i dens mure.

Kirken bestod oprindelig af et lille smalt kor og et bredere skib. Koret er uændret, men skibet blev i 1400-tallet forlænget med 6 meter for at opfylde tidens behov. Denne forlængelse kan man bedst se på kirkens nordside, hvor en del af væggen er opført at utilhugne kampesten, ikke flot forarbejdede som de andre, mens den oprindelige gavl er rykket med ud. Måske var dygtige stenmestre sværere at opdrive på den tid; eller måske har også datiden kendt til sparekrav, som vi gør det i dag.

Det anses for sandsynligt, at våbenhuset også har fungeret som skole for sognets børn, og det rummelige våbenhus kan derfor med en vis ret kaldes Myginds første skole.

Inde i kirkerummet er det sparsomt med udsmykning, men man fornemmer et præg af værdig enkelhed. Alterbordet blev fornyet ved kirkens restaurering i 1942, det består af kvadersten fra den tidligere kirke i Halling. Alterbilledet af J. Th. Skovgaard forestiller Jesus på besøg hos Martha og Maria. Det minder os om, at man skal holde sig til ”det ene fornødne”.

Prædikestolen bærer årstallet 1588, og er således den oprindelige fra reformationstiden. Dens indskrift lyder, oversat til dansk: ”Salige er de som hører Guds ord og bevarer det”. (Lukas 11,28)

Kirkerummet er, som sagt, enkelt i sin fremtræden og sparsomt udstyret, men gaver er i tidens løb skænket af folk med tilknytning til Mygind. Alterbillede, lampetter, lysekrone og den store præstetavle – for øvrigt den eneste af sin art i den gamle Rosenholm kommunes kirker – er også gaver. I 1768 betegnes Mygind kirke som liden og uden tårn, det blev der få år senere rådet bod på, så kirken i dag fremstår som den færdige landsbykirke vi kender i dag.