Kort om Bestyrelsen

Mygind beboerforening – kort om bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Birger Borgwardt

Formand

Tlf. Mobil 22 81 33 18

formand@mygind-by.dk

Ivan Petersen

Kasserer

Tlf. mobil 25 72 13 44

kasserer@mygind-by.dk

Suzanne Koch

Udlejer af forsamlingshus

Tlf. mobil: 51 90 08 67

udlejning@mygind-by.dk

(Ivan Pedersen)

Tlf. mobil 51 30 09 04

dorthe.ivan@mail.dk

 

Bestyrelsessuppleanter:

Søren Bertelsen

Mobil : 26 72 91 90

Sidse Walther

Tlf mobil: 51 55 82 47

mail: NWA@TVC.DK

Bestyrelsens opgaver og aktiviteter

Bestyrelsen er tovholder på en række tilbagevendende arrangementer i årets løb.

Bl.a. arrangeres fællesspisning forår og efterår, sommerfest og julecafe. Desuden kalder vi forår og efterår sammen til fælles arbejdsdag, hvor vi i samarbejde med deltagere fra byen vedligeholder vores fælles ejendom, Mygind forsamlingshus og Den gamle Smedje.

Forestående projekter:  Forsamlingshusets træværk er ved at være malede, samt stensætningen på Dammener omsat. Nye toiletter hvoraf det ene nu er et handikap toilet bliver færdige i foråret 2016.  Næst står Dammen til gennemgående kærlig hånd.

.Smedien har også fået et løft med en ny moderne brændeovn, så den lune stemning er sikret.

Næste store projekt er opgradering af isolering i Forsamlingshuset.

Leje af forsamlingshuset

Bestyrelsen står for udlejning af Mygind Forsamlingshus – se udlejningsbetingelserne her på hjemmesiden (Forsamlingshus). Kontaktperson er Suzanne Koch.