Syddjurs Kommune laver om på vores hverdag…….

Syddjurs Kommune laver om på vores hverdag i de kommende år….

I forbindelse med Syddjurs Kommune har bestemt at der skal gennemføres trafikdæmpende tiltag i Mygind by er følgende kommet for dagen:

Mygind borgere skyndte sig at lave en Trafikgruppe så vi kunne få indflydelse på hvad og hvor.

Nu er der nyt i sagen efter utallige forslag og ideer fra både Syddjurs og Trafikgruppen:

Fakta: Der skal gøres noget i Mygind.

Syddjurs kommune og Trafikgruppen har sakket meget sammen og Mygind har nu selv en chance for at indvirke på tiltaget og ikke bare tage imod kommunens trafikregulering. Nu er det et valg til byen. Gennem læs venligst Kommunens brev og forslag til byen.

Trafikgruppen prøver at samle byen til møde i Mygind Forsamlingshus her mandag d 20 kl 20:00 så vi kan få en form for afstemning igennem.

Herunder brev fra Kommunen:

Mobilitet

Lundbergsvej 2 Postadresse

8400 Ebeltoft

Lundbergsvej 2

Tlf.: 87 53 50 00 8400 Ebeltoft

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

10-05-2019

Sagsnummer.: 18/38436

Sagstype: KLE: 05.13.00

Sagsbehandler:

Jesper Klarskov Mogensen

Tlf.: 87535592

Hastighedszone i Mygind

Der er fra trafiksikkerhedsgruppen i Mygind et ønske om etablering af en hastighedszone

i Mygind. På mødet i forsamlingshuset i Mygind den 17. oktober fremlagde Syddjurs

Kommune et forslag der bestod af en hastighedszone med dertilhørende foranstaltninger

i form af pudebump gennem byen. Dette forslag var der ikke opbakning til på mødet.

Syddjurs Kommune har derfor været i dialog med Østjyllands Politi om løsninger. Dette

har udmøntet sig i det forslag som kan ses på af vedhæftede kort.

I dette forslag vil følgende blive etableret:

– Det vestlige byskilt på Smedebakken bliver flyttet ned til åen.

– Der bliver opsat advarselstavle om farlige sving med en hastighedsangivelse på

30km/t til svingene på Mygindvej.

– Byskilte tydeliggøres ved at opsætte to ved hver indkørsel til byen samt hæve

dem i højde.

Derudover vil der blive etableret en 40km/t hastighedszone i Mygind, men dette tiltag er

betinget af forbehold. For at kunne etablere hastighedszonen uden foranstaltninger som

pudebump eller chikaner, så skal den hastighedsmåling som gennemgøres som led af

evalueringen af projektet om 1,5 år påvise at 85 % fraktilen er under 47km/t. Hvis målingen

påviser en højere 85 % fraktil end 47km/t, så er der to muligheder.

– Den ene mulighed er, at det tidligere forslag med pudebump gennem Mygind

gennemføres.

– Den anden mulighed er, at 40km/t hastighedszonen nedtages og der vil igen være

50km/t i hele Mygind.

Før vi går i gang med etablering af overstående, så skal vi have et svar fra jer borgere

om hvilket af de to overstående muligheder i vælger i tilfælde af at hastighedsmålingen

skulle påvise en højere 85 % fraktil end 47km/t.

Side 2 af 2

Begrundelsen for at vi skal have et svar fra jer allerede nu og ikke efter evalueringen er,

at vi skal afsætte midler til at kunne etablere pudebump såfremt det bliver nødvendigt og

der er ønske herom.

Ved den nuværende hastighedsgrænse på 50km/t, så var 85 % fraktilen 54,3km/t og

gennemsnithastigheden 45,3km/t ved vores måling i august 2018.

Vi kan også oplyse at ønsket om gennemkørselsforbud for lastbiler som blev forslået på

mødet i forsamlingshuset i Mygind den 17. oktober 2018, er blevet fremlagt for politiet

som har givet afslag på dette.

Med venlig hilsen

Jesper Klarskov Mogensen

Civilingeniør

Mobilitet

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.