1 ste del af trafikmødet i forsamlingshuset med for og imod, med referat

Godt fremmøde og god debat her til aften til mødet om trafik i Mygind. Med deltagelse af Jesper fra kommunen, som kom med kommunens oplæg til trafiksikkerheds forbedringer.
Når et referat er skrevet lægges det op her.
Jesper fik en masse indput med hjem, og lovede at kigge på dem.
– alle fremmødte rakte armen i vejret, Som ja signal til at Myginds borgere ønsker et nyt møde, når Jesper/kommunen er klar til at fremlægge forslag 2,0.
Info
Med tak for fremmøde og jeres gode indput.
Nye gode ideer kom frem.

——————————————

Trafikmøde i Mygind onsdag 17/10, Mygind Forsamlingshus.

Fremmødte: Byens borgere, et godt antal af dem, vi lagde ud med kaffe og kage.

Trafikgruppen introducerede kommunens mand, som har arbejdet med at øge Trafik-Sikkerhed i og ved Mygind. Jesper Klarskov Mogensen.

Trafikgruppen består af følgende Mygind borgere: Hanne Borring, Lucy Clausen, Lene Heiselberg Vang, Birger Borgward og Lars Heiselberg Vang Jensen.

 

Forud for mødet:

Efter omtale i forsamlingshuset og indkaldelse til et møde, om at arbejde for trafiksikkerheden i Mygind, lagde ovennævnte personer ud med at arbejde med ideer og forslag til forbedring af trafiksikkerheden i byen. Syddjurs Kommune meldte en kort svar dato ud til en ”Trafiksikkerheds-strategi”, hvor der kunne indsendes forslag ind til at øge trafiksikkerheden i lokalområdet.

Så med kort tidshorisont lavede gruppen en del research, videoklip, skrev et oplæg med illustrationer og medsendte videoklip til Syddjurs kommune, som også blev sendt til Favrskov Kommune og politikere der.

Efter en tid kom svaret at Syddjurs kommune havde afsat nogle penge i deres budget. Efter kommunalvalget inviterede vi formand for Teknik & Miljøudvalget, Kim Lykke Jensen på besøg og rundvisning i Mygind – et rigtigt godt møde. Senere fik vi besøg af kommunens medarbejder Jesper Klarskov Mogensen, som nu havde fået opgaven. Jesper var meget engageret og lydhør overfor vores idéer og tog vores bekymringer og ideer med tilbage til kommunen.

Favrskov Kommune henviste til et politi svar, og gjorde ikke mere.

I trafikgruppens oplæg, havde vi opfordret til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime. Vi havde spurgt på mulige oversigtsspejle, INTET ØNSKE OM BUDE PUMP. På by rundvisning med kommunens mand, understregede vi, at vi var næsten sikre på at byens borgere ej ville synes om pudebump eller chikaner.

 

Selve mødet i Forsamlingshuset.

Trafikgruppen lagde ud med en kort introduktion af gruppen samt det forslag som gruppen havde sendt til kommunen. Forslaget går i korte træk ud på:

 1. Hastighedsnedsættelse via skiltning til 40 km/h gennem Mygind, startende fra åen til udkanten af byen retning Lime.
 2. Øget sikkerhed i krydset ved forsamlingshuset med spejle, hvor sigtbarheden er meget dårlig, og hvor skolebørn og andre borgere krydser vejen, når de blandt andet skal til og fra skolebussen.
 3. Hastighedsnedsættelse og advarsler om skarpt sving ved åen op mod Mygindskoven.
 4. Cykel/gangsti fra Mygind til Lime eller alternativt en anden form for øgning af sikkerheden på strækningen f.eks 2 -1 vejforløb kombineret med en fartnedsættelse.

Efter trafikgruppens gennemgang fortalte Jesper fra kommunen om, det forslag kommunen var kommet frem til ud fra gruppens ønsker. Og via gennemgang med en ”trafik-revisor” ekspert på området.

Nogle af ønskerne kulminerede med den gældende lovgivning, hvorfor kommunens forslag kom til at se anderledes ud på nogle områder.

 1. For at kunne nedsætte hastigheden til 40 km/h kræves det at der enten er chikaner eller bump på strækningen. Da sigtbarheden er for dårlig på strækningen har kommunen vurderet, at pudebump er den bedste løsning.
 2. Spejle er kun tilladt på små veje, da de kan være misvisende. Kommunen foreslår en hævet flade i Krydset ved forsamlingshuset, for at skabe opmærksomhed på det ”farlige” kryds.
 3. Kommunen foreslår at fjerne 60 km/h skiltet på vej ned ad bakken mod åen og i stedet sætte et skilt op med skarpt sving og en anbefalet max hastighed på 30 km/h
 4. Kommunen foreslår et 2 -1 vejforløb mellem Mygind og Lime med en nedsættelse af hastigheden til 60 km/h. Kan først ske, når der næste gang ligges asfalt/slidlag er kommunens kommunikerede.

 

Debatten på mødet var ivrig. Her bliver i korte træk nævnt nogle af de gennemgående kommentarer:

 • Blandt de fremmødte var der en del utilfredshed omkring pudebump og den støj de vil frembringe. Men der var generel enighed om at sætte hastigheden ned til 40 km/h gennem byen.
 • Der var enighed om, at sikkerheden skal øges på strækningen ned ad bakken mod åen, samt op gennem svingene i skoven. Et forslag var, at flytte byskiltet ned til åen, hvor det før har været, samt skiltning om skarpe sving.
 • Forslag om, at lede den tunge trafik udenom Mygind via skiltning i Lime. Og skiltning ved Clausholm slot.
 • Øge opmærksomheden på bløde trafikanter på Stensvej, samt at sætte byskiltet op i en højere højde på vej ind i Mygind fra Stensvej. (Pt er skiltet der ikke – et nyt er på vej)
 • Martin Højholt havde sendt en besked, hvor han gav sine meninger til kende. Beskeden blev læst op på mødet.
 • Der blev endvidere gjort opmærksom på, at sikre trafikforhold kan være med til at tiltrække børnefamilier til byen. Og hjælpe til at øge sikkerheden for cyklister, løbere mfl., som benytter den skønne natur vi er omkranset af.
 • Byporte ved byskilte som øger opmærksomheden på, at man er i en by. Hvor 40 km/h er anbefaling.
 • En forespørgsel om der i Mygind med 40 km/h zone kunne gives en dispensation til at køre 40 km/h uden pudebump og chikaner.

 

Slutteligt blev det ønsket, at Jesper tager kommentarerne fra mødet med til kommunen og undersøger, om hvilke mulighed der er for at tilgodese beboernes ønsker. Der vil blive indkaldt til et opfølgningsmøde, når kommunen har arbejdet på sagen. Alle fremmødte rakte hånden i vejret som deres ja svar til, at når kommunen har version ”2,0” klar, ønsker borgerne at kommunen kommer og fremlægger deres oplæg til et nyt møde i forsamlingshuset. Et klart signal, Jesper Kommunens mand fik med hjem.

 

Referenter:

Lars Heiselberg Vang Jensen og Lene Heiselberg Vang

div foto trafikmoedet

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.