Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Referat generalforsamling Mygind Beboerforening 25/1 2018

Dirigent: Torben

Referent: Hanne Borring

Dagsordenen og indkaldelse godkendes uden bemærkninger

Formandens beretning:

Birger beskriver de mange aktiviteter der har været i det forgangne år.

Sankthans der trods vejret trak mange til

Sommerfest med mange deltagere og aktiviteter.

En gruppe har arbejdet på at bedre trafiksikkerheden, arbejder er forsat i gang.

Der er indkøbt bord og bænkesæt til fællesarealerne ved forsamlingshuset og den nye terrasse ved åen.

Å-dalen, klyngen er i gang, det er vigtigt at Mygind deltager for at få glæde af de tilbud der ligger der. Lige nu arbejdes der for at få gode tilbud via biblioteket. Der er arrangeret kaffe og kage i forsamlingshuset d. 22/3, hvor Bogbussen kommer på besøg i Mygind. Skynd jer at tilmelde jer. Der er mange muligheder for øget samarbejde med biblioteket bl.a. omkring filmaftener.

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer/andet/bogbussen-paa-afveje-thomas-anbefaler

Renovering af forsamlingshuset: der er lagt nyt tag. Bestyrelsen arbejder videre med at få skabt økonomi til nyt gulv.

Renovering af Smedjen: der er lavet lyddæmpende foranstaltninger, dette har ikke virket helt efter hensigten.

Søndagscafe: der er stigende tilslutning til søndagscafe.

Fællesspisning: Der bakkes godt op omkring fællesspisningerne i byen.

Regnskab:

Der er i år et lille underskud på 11.000 kr. Der har været mange investeringer nyt tag, bord-bænke sæt, fældning af træer, sti og terrasse ved åen.

Kontingent fortsætter uændret.

Indkomne forslag:

  • Der er forespørgsel om muligheden for at gøre noget ved akustikken i forsamlingshuset. Bestyrelsen undersøger muligheden.
  • Der er forespørgsel til øget aktivitet i forsamlingshuset.

Ideer fremadrettet:

Liv i forsamlingshuset. Der er mange gode ideer om foredrag, dart, sønderjysk kaffebord, filmklub, samarbejde med landsbyklynge.

  • der spørges til bevaringsværdige huse i Mygind, spørgsmålet går på hvordan man ser om ens hus er bevaringsværdigt.

Valg til bestyrelse:

Birger Borgwardt, Susanne Kock og Jørn er på valg. Jørn ønsker ikke genvalg.

Søren Bertelsen opstiller.

Søren, Birger og Susanne vælges ind.

Ivan Pedersen og Kresten Østergaard er på valg næste år.

Lars Maegaard Schmidt fra Holmkær vælges som 1. suppleant.

Troels Gundlach vælges som 2. suppleant.

Revisorer: Ønsker genvalg.

Maibritt og Elin Thomassen genvælges.

Suppleant Torben vælges.

Der nedsættes aktivitetsudvalg bestående af Lars og Lene fra Smedebakken 27. Det er vigtigt at alle byder ind med det de kan hjælpe med.

Der er snart fastelavn. Hvem kan bidrage til dagen?

Sankthans og sommerfesten falder sammen til sommer.

Eventuelt:

Der er forslag om køb af partytelt til sommerfesten

Birger ønsker ikke at fortsætte som formand. Han takkes for det store arbejde.

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.