Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15                                                                                          (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Advents-værksteds-gudstjeneste i Mygind kirke lørdag d. 9. 12. kl 15

                                                                                         (ikke kl. 14 som der står i kirkebladet)

Temaet er LYS. 

Efter gudstjenesten går vi ned til åen og sætter papirs-både med lys i vandet 

Derefter er der varme, gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Tag nabo, venner og familie med til en lysfyldt eftermiddag 

Alle er velkommen !  

Bedste hilsner fra Gudstjeneste-værkstedsgruppen i Mygind.  

 

 

 

 

Mere om Gudstjeneste-værksted. 

En flok på ca. 15 beboere fra Mygind har lavet et gudstjeneste-værksted.

Gruppens medlemmer er en broget flok fra landsbyen med MEGET forskellig baggrund, idèer, holdninger og tro –eller ikke tro.

Vi diskuterer bl.a.: Er det stadig folkets kirke, når 25.000 sidste år meldte sig ud af Folkekirken?

Vi laver værksteds-gudstjenester ud fra de ønsker, der er i gruppen. Både med rod i traditionen og åbenhed overfor nye idèer.

Idèen opstod hos Anders Laugesen, som bor i udkanten af Mygind skov. Han er redaktør/vært på det populære P1 DR-radioprogram, ”Mennesker og tro”, som bliver sendt fra en skurvogn ved hans gård.

Stort set alle vi mødte/spurgte i Mygind ang. gudstjeneste-værkstedet sagde ja til at være med. Mange har lyst til at ”gøre noget ved gudstjenesten” – andre vil gerne lave meget om; og andre det modsatte. Men vi var alle enige om, at der ikke er èn løsning/mål. Vi er en landsby-studie-kreds med lyst til at eksperimentere.

Menighedsrådet og sognepræst Anne Sophie var meget imødekommende overfor idèen om gudstjeneste-værksted. Der har været stor opbakning derfra.

Samme tid fik vi at vide, at bl.a. Mygind kirke var blevet LEJLIGHEDS-KIRKE: der skulle ikke være regelmæssige gudstjenester: 4 ud af 6 kirker i Ådalens Pastorat blev lejlighedskirker.  Provsten sagde, at det bl.a. betyder, at man selv kan komme med idèer til en ”lejlighedsgudstjeneste” f.eks. en miljø-gudstjeneste

Den første af en række værkstedsgudstjenester startede i april.

Efter værksteds-gudstjenestenen plejer vi at gå over i forsamlingshuset til en kop kaffe og snak om det, vi lige har oplevet: hvad duede og hvad duede ikke. Værksteds-gudstjenesterne er åben for ALLE !

Vi har også været i Skader kirke, hvor bænkene jo kan flyttes rundt.

Bedste hilsner fra

Marie Louise Maegaard , Anders Laugesen og Lis Kildegaard på vegne af Gudstjeneste-værksteds-gruppen.

Følg med på Ådalskirkernes hjemmeside, hvor kommende værksteds-gudstjenester vil blive annonceret:  www.aadalskirkerne.dk  eller Facebook-gruppen ”Ådalskirkerne” plus landsbyernes face-bookside.  Vi annoncerer også i Adresseavisen (lokalavisen) og i kirkebladet.

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.