Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Trafiksikkerhedsstrategi i Ådalen – Mygind

Generelle udfordringer ang. Trafiksikkerheden i Mygind

Mygind er en idyllisk lille by, der ligger skønt i kuperet istids bakkelandskab med skov og å med et rigt dyreliv, hvor såvel fasaner som rådyr ofte passerer vejene i og omkring byen. Det betyder at mange mennesker fra opland og turister der tilfældigt kommer forbi, ønsker at benytte naturen. Det er en yndet cykelrute for de mange cyklister og motorcyklister, der søger udfordringer i det varierede landskab med stejle bakker og skarpe sving.

Byen er udfordret af smalle veje uden fortov/cykelsti, mange tunge køretøjer, høj fart, dårligt vejudsyn og daglige nærved ulykker. Byens børn vil vi gerne kunne lade cykle trygt i Mygind være sig til legekammerat besøg eller cykeltur til skolen i Skørring via cykelstiforbindelsen Lime-Skørring. Vi har en del vandrere, løbere og hunde der luftes, som dagligt går fra Mygind by og opland til Mygindskoven for rekreativ væren.

Supplerende kan beskrives at Mygind er en engageret landsby, her er bl.a. andet søndagscafe med fælles morgenkaffe, fællesspisning, sociale og kulturelle arrangementer, hjertestarter mv. der alt sammen er etableret af engagerede beboere.

Vi har udarbejder x antal forslag

Indhold

2 minus 1-vej

Hvor og hvad er problemet

Skoleelever og andre af byens borgere går eller cykler dagligt fra deres hjem i og omkring Mygind til busstoppestedet ved forsamlingshuset. Derudover besøges byen ofte af cykelryttere, mountainbikere, almindelige cykelmotionister, vandrere, og hunde der luftes, der nyder stemningen og den smukke natur omkring byen, hvor det mangfoldige kuperede landskab med skov og å tiltrækker mange mennesker. Smedebakken, som er hovedgaden i Mygind by er en smal og temmelig trafikeret vej, ikke mindst i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor mange bilister, lastbiler og store landbrugsmaskiner bruger byen som gennemfartvej via Mygind skoven. Desuden kører bussen og en del motorcykler også jævnligt gennem byen.

Det kan være ubehageligt og utrygt for byens borgere, ikke mindst for skolebørnene og deres forældre, at færdes på hovedgaden, når der kommer store køretøjer, biler, motorcyklister og cykelryttere med høj fart, da der hverken er fortov eller cykelsti i byen.

Hvem vil det være til gavn for

Det vil være til gavn for alle der færdes, både gående og cyklister, i og omkring Mygind samt de beboere, der har huse beliggende lige ud til vejen.

Det vil give byens børn mulighed for at cykle til skole og fritidsaktiviteter i Lime.

Det vil gøre byen mere attraktiv at flytte til for børnefamilier.

Det vil inspirere til at endnu flere benytter muligheden for at cykle eller vandre i den smukke natur.

Løsningsforslag:

Vi ønsker at få etableret en 2 minus 1-vej på Mygindvej startene ved Clausholm Slot til byskiltet i den anden ende af  Mygind by(Mygindvej og Smedebakken). 2 minus 1-vejs vejtypen giver bedre trafiksikkerhed og har lave anlægsomkostninger, det kræver et ændret kørselsmønster hos bilisterne. Det kan skabe trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og sænke farten. For at få hele ønsket opfyldt kræver det et samarbejde med Favrskov kommune. Derfor er forslaget også sendt til Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov kommune og til Færdselsikkerhedsrådet i Favrskov Kommune, der diskuterer projekter og ideer der kan gavne trafiksikkerhedens i Favrskov Kommune.

Mellem Mygind og Lime ønskes en dobbelt Cykel/gangsti i den ene side af vejen. Dette vil give den største trafiksikkerhed for fodgængere, løbere og cyklister, og samtidigt vil kunne afvikle den kørende trafik fra Lime til Mygind og vise versa bedst muligt.

1. prioriteten i Syddjurs kommune vil være fra kommuneskiltene Favrskov Kommune/Syddjurs kommune Smedebakken til Lime by, Marbækvej i Lime, hvor cykelstien starter til Skørring

Den primære prioritet i Favrskov kommune

 

 

 

Fartbegrænsning

Hvor og hvad er problemetDårlig udsyn for skolebørn og trafikanter der skal ud på smedebakkSkarpe sving uden markeri
Der er mange nærved ulykker i og omkring Mygind, som primært skyldes for høj fart efter forholdende. De skarpe sving på Mygindvej i Favrskov kommune, lige før Smedebakken i Syddjurs kommune. De smalle veje gennem Mygind by. Dårlig vej overblik ved Gml. Oustrupvej/Smedebakken. Skolebørnene skal krydse vejen netop her, for at benytte skolebussen.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn

Alle der færdes i området

Løsningsforslag

Fartbegrænsning på 40 km/t fra byskiltet i den østlige ende af Mygind, hele vejen gennem byen og til et stykke ind i Mygindskoven, som tilhører Favrskov kommune. Herfra foreslår vi at trafikken fortsætter med max. 60 km/h. frem til Clausholm slot. Rådyr krydser flittigt vejen, som i sit forløb går igennem Mygindskoven, samt trafikken passager en smal bro, hvor biler i dag kommer til fra begge sider med høj fart, hvor udsynet er ringe ved at vejen drejer. Vi foreslår endvidere en hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved broen på Clausholmvej.

Gadespejl/vejspejl

Hvor og hvad er problemet

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

 

Hvem vil det være til gavn for

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedebakken er udsynet meget dårligt da Smedebakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Alle der skal navigere i krydset

Skolebørn der skal passere vejen for at komme med bussen

Løsningsforslag

Vi foreslår, at der kommer et vejspejl op i svinget på Smedebakken ved den tidligere præstegård???

Fartdæmpende foranstaltning ved stikveje

Hvor og hvad er problemet

 

Ved T-krydset ved Gml. Oustrupvej og Smedbakken er udsynet meget dårligt da Smedbakken slår et kraftigt sving i forbindelse med T-krydset. Her krydser skolebørn, der skal med bussen dagligt vejen. Endvidere bliver man kraftigt blændet af morgensolen lige netop på denne strækning, når man kommer kørende fra vest. Så det er generelt et trafik kritisk sted.

Hvem vil det være til gavn for

Skolebørn der skal cykle.

Løsningsforslag

 

Herunder prøver vi at vise i forskellige videoer hvad vi mener er problemer og eventuelle løsningsforslag.

 

Videoer her:

Her vises en såkaldt: 2 minus 1 vej, i Stavtrup ved Aarhus , som er magen til det vejtiltag en “trafiksikkerheds-borgergruppe i Mygind ønsker at Mygind by me…

Eller her videoen mellem Mygind til Clausholm:

eller

………………………………………

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.