Trafik i Mygind ??

Hej Alle.
Mange ting sker i omkring vores lille by i disse tider.
Mygind By er sammen med Aadalen blever optaget i fællesskabet landsbyklynger. Se mere på http://landsbyklynger.dk
På et af møderne kom talen på Trafik i landsbyerne. Efter nogen trækken frem og tilbage med Syddjurs og Trafikstyrelsen åbner Syddjurs Kommune nu for en dialog. Se herunder:
Så hvad synes I om trafikforholdene i og omkring Mygind ? Hvad skal vi, hvad må vi, hvad synes I ?
Birger
 
I Syddjurs Kommune har trafiksikkerhed altid været et vigtigt element i planlægningen af vores infrastruktur og mobilitetsnet. Vi skal nu i gang med en ny trafiksikkerhedsstrategi, og derfor vil vi gerne have jeres input til dette arbejde. Vi vil derfor bede jer om at besvare nedenstående spørgsmål.
Trafiksikkerhed betyder meget for hvor og hvordan vi færdes i trafikken alt efter om vi er til fods, på cykel eller i bil eller bus. De fleste af vores ture er en kombination af forskellige transportformer og transportformen afhænger af vores ærinde og dermed turmål. Desuden spiller det ind, om vi er ung eller gammel, rutineret trafikant eller ny i trafikken, dårligt gående eller ude at løbe.
I Syddjurs er det vores mål at fremme brugen af både gang og cykel. Derfor vil vi bede jer om at tænke bredt, når I svarer på spørgsmålene, og huske at trafiksikkerhed fx både er i højsædet på pendlerturen, skoleruten, turen til indkøb, til skoven og til hallen, eller når de ældre er på gåtur i nærområdet.
Desuden skal I tænke over, hvad der er vigtigst for jer. Prioriter jeres projekter, og begrund hvilke projekter, der vil gøre mest gavn, således at vi som kommune får mest ud af vores midler.
Håber I vil deltage og bruge jeres tid til at bidrage. I må meget gerne supplere svarene ved at indtegne projekterne på et kort (en lille håndtegning er ok, ellers opfordrer vi til at bruge webkort.syddjurs.dk)
Spørgsmål 1:
Angiv de fysiske tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Med fysiske projekter menes fx stier, signalanlæg, helleanlæg, fodgængerovergange, bump, hastighedsnedsættelser, afmærkning, skilte mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvor og hvad er problemet? (indtegn også gerne stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (fx turen til hallen, skolen, pendlere, dem der skal i skoven, xx antal skolebørn)
Hvad foreslår I, løsningen er?
Spørgsmål 2:
Angiv hvilke adfærdsmæssige tiltag, som, I mener, skal til for at forbedre trafiksikkerheden i jeres område. Disse tiltag er fx kampagner, konkurrencer, undervisning, information mm.
For hvert tiltag skal I svare på følgende:
Hvad og evt. hvor er problemet? (indtegn stedet på kort)
Hvem vil det være til gavn for? (hvilke grupper af personer, fx ældre, skoleelever, bilister på en strækning mm.)
Hvad foreslår I løsningen er?
Hvem skal/bør involveres?
 
 
Venlig hilsen
 
Syddjurs Kommune

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.