Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

INGEN MEGA-VINDMØLLER VED MYGIND

I Favrskov skov kommune er der lavet  et politisk flertal der bevirker at Megamøllerne ved Mygind skov ikke bliver aktuelle. Møllerne bliver i stedet bygget andre steder indenfor Favrskov kommune.

Se hele artiklen fra Stiften her http://amtsavisen.dk/favrskov/sf-og-borgerlige-indgaar-aftale-om-vindmoeller

“Hallendrup, Røved og Haraldsmark.

Det er de tre steder, som et utraditionelt flertal i byrådet er blevet enige om at pege på som steder, hvor der kan opstilles store vindmøller i Favrskov.

Partierne bag aftalen er Venstre, De Konservative og SF.

Dermed står Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti udenfor aftalen.”

“Dermed kan borgerne i Rigtrup/Mygind ånde lettet op. Der har været stor lokal modstand fra området, og det har der også ved Borridsø, som altså også slipper for store vindmøller i denne omgang.”

Byen glæder sig, samtidig men vi tænker på dem der måske nu får et problem de ikke ønsker….

Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

Udvalgsformand: I er for tidligt ude i Mygind, om vindmøller i forsamlingshuset 3. marts

Nu er der planer om mega-vindmøller både nord og syd for Mygind

Udvalgsformand for Teknik og miljøudvalget i Syddjurs, Carsten Bech (R), kommer også til mødet, hvor han bl.a. vil fortælle om  Syddjurs` vindmølleplaner.

Sidste nyt 1: På adressen http://www.syddjurs.nu/?Id=313 ligger nu artikel fra avisen syddjurs.nu.

møllemøde i mygind forsamlingshus
møllemøde i mygind forsamlingshus
Sidste Nyt 2 : På adressen http://amtsavisen.dk/syddjurs/udvalgsformand-i-er-for-tidligt-ude-i-mygind kan der nu ses foto og lyttes på lydklip på spørgsmål og svar, fra aftenen.

Vi vil ikke slå jer ihjel

Charlotte Green fandt også, at en række borgeres oplæg om vindmøllers skadevirkninger – landskabsmæssigt såvel som på dyr og mennesker – var alt for negative.

vindmoelle moede i mygind

Se hele indbydelsen og medvirkende Her .

Kategorier
Vindmøller

Gammel viden om støj Lavfrekvent og infralyd

Her i det følgende pdf dokument kan I læse om lavfrekvent støj inden der var noget der hed Mega vindmøller. Desværre er for meget af det der står i dokumentet stadig aktuelt.

download pdf filen herfra. Originalt produceret af foreningen www.infralyd.dk

bylden.pdf

Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

Lidt om Lavfrekvent Støj og Mega-møller.

På Ingeniørens Homepage kan der følges en diskusion om støj og målinger af denne, her i Danmark

http://ing.dk/artikel/114201-lavfrekvent-stoej-generer-ikke-mere-end-almindelig-stoej#debate

Da det jo er inden for denne faggruppe vi finder dem der skriver/anbefaler de grænser vi som borgere senere kan komme til at leve med  er her en mulighed for at kikke lidt med “over” skulderen på forløbet.

Bare roligt det er ikke teknik alt sammen 😉  Birger.

På Arbejdstilsynet, der er offentlig instans her i landet, kan en kort beskrivelse om Infra lyd.

http://www.at.dk/Vejledninger/D-6-5?sc_lang=da

Infra Lyd er det nederste (Laveste tonemæssigt ) af det støjspektrum vi i forbindelse med Vindmøller kalder Lavfrekvent Støj. Lavfrekvent støj er sammensat af flere af sådanne grupper, der er frekvens afhængige. Fælles for disse støjsamlinger er at vi mennesker næsten ikke kan høre det, men nærmest mærker det. Tænk på en ultralyds hundefløjte. Den kan vi ikke høre, næsten. Hvis man er ung er den tydeligt men så snart vi når 16-20 års alder kan vi ikke høre det men nærmest mærke det som en ubehageligt “skratten” i hovedet. Men hunden er ikke i tvivl, alt efter humør stikker den af mens tid er, eller kommer glad til den der fløjtede. Men det er en helt anden historie !!!

Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

Vindmøller ved Tustrup og Hørning By. Orientering

Birger skrev til Randers Kommune og fik følgende svar:

I tillæg nr. 101 til Kommuneplan 2009 “Temaplan for vindmøller” er der udpeget et potentielt vindmølleområde ved Tustrup.

Randers Kommune har ikke på nuværende tidspunkt modtaget nogen konkrete ansøgninger eller henvendelser om opstilling af vindmøller i det pågældende område.

Med venlig hilsen

Jacob Krath

Planlægger

Stadsarkitektens Kontor

Tlf. dir. 8915 1557

Mail: jacob.krath@randers.dk

Randers Kommune

Laksetorvet 1

8900 Randers C

Tlf. 8915 1515

Kategorier
Vindmøller

Informationsmøde

Informationsmøde

Mandag den 7. februar 2011 kl. 19


LandboMidtØst, Trigevej 20, Søften ved Hinnerup


Jette Jensen (EL), formand for teknisk udvalg i Århus kommune,

Charlotte Green (C), formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov kommune og

Carsten Bech (RV), formand for udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs kommune

Samt repræsentanter fra Dansk Mølleforening orienterer, debatterer og besvarer spørgsmål. Information og tilmelding senest 2. februar på www.dkvind.dk eller 8611 2600

ALLE er velkomne

Kategorier
Vindmøller

Flere Store Møller på den anden side af Mygind Skov

Ved Tustrup gods, har Randers kommune nu planer om at opstille et ukendt antal af 125-150 meter høje møller. Nærmeste by er Hørning by.  Nu er der planer for møller Syd for Mygind Skov, Nord for skoven, så mangler vi kun Øst. Vest kan det jo ikke blive. Der ligger jo det fredede Clausholm Slot.

Godt set af Helle der fandt oplysningen.

Sidste nyt:

Der ståe i vindmøllecirkulæret, at der skal være mindst 4,5 km mellem gamle eller planlagte vindmøller. Det er i luft linie mellem de planlagte møller ved Rigtrup og nu det nye sted ved Tustrup der er markeret, lidt under 4 km. Begge steder skulle således ikke være muligt, men de laver måske en dispensation!. Jeg har bestilt en kopi af den nyeste udgave af vindmøllecirkulæret fra Miljøministeriet for at få det gældende. Birger.


Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

Kære byråd i Favrskov Kommune.

Debatten om mega-vindmøllernes placering i det naturskønne område ved Mygind Skov raser i medierne.

Jeg bor i Mygind (Syddjurs Kommune), og jeg undrer mig meget over sammen med  andre beboere, at vi ikke har hørt et eneste ord fra Favrskov Kommune om eventuel placering af mega-vindmøller mindre 1 km fra Mygind.
Der har været informationsmøde i Sløjfen i Hadsten for Favrskovs borgere. Flere Mygind-borgere så tilfældigt et opslag om mødet hos købmanden i Voldum.
Og siden har mange borgere i Mygind fået en kort  bekræftelse på, at Favrskov Kommune har modtaget vores indsigelser mod de mange mega-vindmøllerne.
Desuden har vi fået farvestrålende information via postvæsnet  fra vindmøllefirmaet, som ønsker at opstille vindmøllerne – og som naturligt nok er meget positive for de store vindmøller

Syddjurs Kommune ringede til  Favrskov Kommune kort før informationsmødet i Hadsten, da rygtet kom over på den anden side af kommunegrænsen: at Favrskov Kommune havde planer om at opstille 7 stk. 140  meter høje vindmøllerne lige op ad kommunegrænsen (Rosenholm Å) og Mygind. Og svaret fra Favrskov  var, at man  længere fremme i processen vil holde rådhuset i Ebeltoft underrettet. Senere på informationsmødet i Hadsten lød det fra formanden for Teknik og Miljø, at der var en god kontakt til Syddjurs Kommune.

Men vi Mygindborgere har officielt stadig  ikke hørt noget som helst  om mega-vindmøllerne. !

Findes der regler/lovgivning om information ang. opstilling af industrianlæg lige op ad kommunegrænse, hvor der  er en by(er), som bliver påvirket på den anden side af grænsen:  i dette tilfælde af mega-vindmøllerne ?

Jeg synes såmænd , at det vil være ordentlig at informere os, når vi bor så tæt på: det påvirker jo os lige så meget, som beboerne i Rigtrup/Voldum – selvom vi bor i en anden kommune.

Bedste hilsner og håb om større åbenhed fra nabokommunen, når planerne er så tætte på os.

Venlig hilsen Lis Kildegaard.

Ps. Måske har I også set videoerne på www.mega-nej.dk  og derfor forstået, hvorfor vi lige  på den anden side af kommunegrænsen er bekymrede?

Pss. Er det rigtigt forstået, at Favrskov Kommune selv har gjort indsigelse til Randers Kommune, da Randers planlægger at opstille mega-vindmøller tæt op ad naturskønt område ved Favrskovs kommunegrænse?!

Journalist Lis Kildegaard
Smedebakken 25 – Mygind – 8544 Mørke
Tlf. 2444 2462 / 8622 8238

Kategorier
løst og fast i Mygind Vindmøller

Kære Mygind-folk – se lige klip fra dagens TV2 Østjylland.

Kære Mygind-folk – se lige klip fra dagens TV2 Østjylland.

Se afsnittet her fra

eller hvis det ikke virker,så

http://www.tv2oj.dk/videoarkiv.asp Vælg datoen 5-1-11 og klokkeslettet 19:30 afsnittet hedder ”

Arbejde mod vindmøller”

Og for resten: Godt nytår

Se også ny hjemmeside vedrørende Vindmøllerne: ( Sitet mega-nej.dk  har jeg nedtaget. mvh Birger ) , som Anders Laugesen og Birger Borgwardt har produceret.

Bedste hilsner fra Lis

Se også hvad Lokalavisen i Favrskov fik ud af dette event med informations mapper til alle lokalpolitikere i Favrskov kommune.

Kategorier
Vindmøller

Rapport fra Tåsinge – Nabo til 2 Mega Møller

Her er et lille indlæg fra en nabo til Møllerne på Tåsinge.

Hvordan er det så at bo tæt ved møllerne som Du gør med ca. 1 og 1,5 km til møllerne?

Vi er begge gårdejere og driver som sådan en erhvervsvirksomheder der er i det offentliges søgelys, hvad angår støj, lugt og påvirkning af omgivelserne generelt.

Landbrugsvirksomheder har behov for at tilpasse hele tiden, hvilket kan betyde opførelse af forskellige former for byggeri , der kan virke dominerende på omgivelserne.

Derfor har vi været noget tilbageholdende med direkte at protestere, hver gang der påtænkes nye tiltag i lokalområdet, da vi selv kan være afhængige af den eventuelle goodwill der måtte eksistere i vort område.

Omvendt har vi begge erfaret at de nyligt opsatte vindmøller angående støj har et omfang som vi ikke havde forventet og som til tider er direkte generende, til trods for at vi begge bor i forholdsvis stor afstand fra møllerne.

Vindretningen har selvfølgelig betydning, men også indenfor 1000-1500m kan støjen være til gene selvom vinden bærer væk.

Vi oplever støjen kraftigst ved middelvinde i de ”stille” aften og nattetimer, hvor baggrundsstøjen er mindre. Altså på tidspunkter hvor befolkningen oftest slapper af og lader op til en ny dag.

Fra min husstand der ligger en del højere i terræn kan jeg faktisk kun skimte møllernes gearkasse, hvilket kan være direkte årsag til at støjpåvirkningen er anderledes end der hvor man officielt måler lydniveauet.

Kæmpe vindmøller har kun sin berettigelse fordi de kan erstatte mange mindre møller, når man vil producere den energi som er populær i befolkningen.

Ingen kan næsten synes det er rart at have en vindmølle i baghaven, hverken stor eller lille.

Opholder man sig i en position hvor vingerne bryder det naturlige sollys er det nærmest ubehageligt og burde have større indflydelse, når vindmøllerplacering projekteres.

Ude på havet må være den rigtige løsning, hvis der skal tages behørigt hensyn til befolkningen, vel vidende at nogle også her kan få en havudsigt spoleret.

Men hvis A/S storbælt kan have flere vindmøller ved Sprogø, burde det oplyses om sådanne i forvejen udvalgte områder teknisk kan rumme flere opsætninger.

Det er et økonomisk spørgsmål om der skal satses på havvindmøller.

Visuelt er det på 5 – 10 kilometers afstand nærmest ikke muligt at forholde sig til en vindmølles størrelse uden at have andre dominerende bygninger i lokalområdet som øjet kan sammenligne med.

Den visuelle påvirkning af landskabet er derfor ofte overdrevet.

Men jeg er ikke selv større tilhænger af vindmøller, end at når jeg kørte over broerne til Langeland og øjet kunne skue over 25 møller spredt ud i horisonten, så synes der er tale om ”Miljøsvineri”.

Fra mit tidligere sorveværelse kan man se navhuset og den røde lampe i toppen – Ok flytningen var planlagt inden opsætningen, men vi er glade ved at have flyttet soveværelset om på den anden side af huset, for vi har været nød til at lukke vinduet pga. vindmøllestøj.

Hvem kan sove på en flyveplads/landingsbane?

Kategorier
Vindmøller

Andre Megamølle problemer i Syddjurs

“Du er ikke alene” –  Hvorfor mon jeg kom i tanke om denne lille verselinje fra en Dansk Ungdomsfilm?

Desværre er vi ikke alene med dette problem i Syddjurs Kommune.

Information og debat om Kærende vindmølleprojekt, 2 km fra Ryomgård. De slås med 3 planlagte møller. Se deres informations sider på http://www.vinddebat.dk/

Kategorier
Vindmøller

KORT over skyggekast fra nye mega-vindmøller.

Mega møller skyggekast
Mega møller skyggekast

På kortet er der beregnet, hvor langt og hvor mange timer skyggerne fra de store vindmølle når ud i landet. Den RØDE skillelinjeviser området med flest skyggetimer. Der er på kortet lavet fire grænser om møllerne med farverne blå, grøn,rød, gul. Det årligt timeantal for hver farve er 0 timer, 5 timer, 10 timer, og over 25 timers påvirkning. Mygind by bliver delt over, hvor den sydvestlige del bliver påvirket, mens området nordøst for Mygind Kirke går fri. Klik for større foto på billedet.

De nye støjkort jeg har spurgt om, har jeg desværre ikke modtaget.

Kategorier
Vindmøller

Husk tv2 debatten om møllerne

Modelfoto af møller set fra Kildevej

TV2 østjyllands nyhedschef skriver :

Jeg er blevet orienteret om at der i jeres lokalområde reklameres for Ud Med Sproget nu på torsdag og fredag. Jeg er ikke bekendt med, hvem der har hængt dem op, men vi er selvfølgelig glade for at nogen opfordrer til at se vores udsendelser J

Jeg kan dog oplyse, at debatten om vindmøller først sendes torsdagen efter: altså den 25. november kl. 20.20 på Kanal Østjylland og fredag kl. 11 på TV2OJ.
Eva Kvist
Nyhedschef

Kategorier
Vindmøller

Rapport fra en Svensk Vindmølle nabo

I min søgen efter kontant viden om de nyeste store møller og  påvirkninger af mennesker og natur, læste jeg denne lille rapport fra vort broderland hvor det ser ud til regler og målinger ikke helt ser ud at stemme med virkeligheden, når møllerne først er oppe. Dette kan læses som propaganda for den ene eller den anden side, men jeg syntes alligevel det er skræmmende læsning. Viden og erfaring ser ikke ud til at findes, målinger og regler tager ikke hensyn til dette for vi måler ikke for disse problemer, siges det fra officiel og vindmølle producerende sider i Danmark. Ergo kommer sådanne historier som denne til at stå u-imodsagt af fakta og relevante målinger. Det er da yderst foruroligende for en borger og nabo til disse projekter.

Birger Borgwardt.

Peter Skeel Hjorth skriver dette fra Sverige: