Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Cafe-møde på søndag

Søndag, d. 26. maj 10:30-12: Søndagscafe + cafe-møde i Den gamle Smedje.

Der er kaffe, te og brød som sædvanligt i cafetiden. Alle er velkomne.

Beboerforeningen har fået bevilget nogle midler til at lave forbedringer i Smedjen. Bestyrelsen har overvejet flere forskellige ting man kunne gøre. Bestyrelsen vil dog gerne have cafebrugernes input til, hvad der skal ske. Vi lægger derfor op til diskussion: Hvilke forbedringer er der ønske om, og hvad skal prioriteres højest?

Få medindflydelse på resultatet – kom og vær med på søndag. Vi ses!

Venlig hilsen bestyrelsen (Lucy, Suzanne, Claus, Martin og Ellen.)

Kategorier
løst og fast i Mygind

WANTED! DELTAGERE TIL ARBEJDSAFTEN

ALLE mand M/k med værktøjet i orden…

…. kom til arbejdsaften onsdag d. 15. maj 16:30 – 18:30!

Fælles mission: Vedligeholdelse af  beboerforeningens fælles ejendom på dammen, i og omkring smedjen / forsamlingshuset.

Opgaverne: Havearbejde – beskæring, lugning, mm. Rengøring og mindre reparationer på forsamlingshus / smedje.

Kom og gi en hånd med i et par timer eller mindre – som du har tid til. Der er opgaver for alle!

– Vi håber at mange kan og vil deltage!

Bestyrelsen, Mygind beboerforening

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Køkkentjans for stærke overarme….

Bestyrelsen har i samarbejde med Knud Doodle lavet aftaler og arbejdsplan vedr. renovering af køkkenet i Mygind Forsamlingshus.

Vi har længe ventet på at få hul på den praktiske del af arbejdet – og “nu er den her!” Bestyrelsen har pakket alt køkkengrej mm. væk. Vi skal nu i gang med at bryde det eksisterende køkken ned.  Der er derfor hårdt brug for nogle stærke overarme, som kan medvirke i den indledende fase. Vi starter op allerede på lørdag. KOM OG GIV ET NAP MED!

Vi starter kl. 08:00 lørdag d. 20. januar.  Medbring hammer, skovl, trillebør, el. andet relevant nedbrydningsegnet værktøj. Bestyrelsen sørger for lidt formiddagsbrød, kaffe mm. formiddag og en lille bid frokost.

Vi får støtte til renoveringen af forsamlingshuskøkkenet fra LAG Djursland. Som forening forventes vi at lægge en vis portion “frivilligtimer” i projektarbejdet. Bestyrelsen tænker dette ind i form af bl.a. den nævnte nedbrydning, desuden i malearbejde mm. Yderligere info om mulige opgaver og tidsplan fås hos Ivan eller Martin.

Venlig hilsen Bestyrelsen, Mygind Beboerforening.

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Generalforsamling i Mygind Beboerforening

Rigtig godt nytår ønskes alle beboere i Mygind og omegn. Vi håber, at alle er kommet vel ind i det nye år, og at diverse havelåger, skraldespande og juletræer og andre effekter atter finder tilbage efter natlig udflugt i lokalmiljøet 🙂

Her skal desuden indkaldes til den årlige generalforsamling i Mygind Beboerforening tirsdag d. 31. januar 2012, kl. 19:30. Dagsorden følger her: Generalforsamling 2012 og som opslag på lygtepælene.

Vel mødt.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Kategorier
løst og fast i Mygind Mygind beboerforening

Kommende aktiviteter i Mygind beboerforening:

Generalforsamling 2011 afholdes tirsdag d. 8 februar kl. 19:30.

Er afholdt. Tak til dem der altid trækker læsset. Birger.

Kategorier
Vindmøller

Kommentarer fra Mygind Beboerforenings bestyrelse til vindmølleplan i Favrskov Kommune

Høringssvar sendt til Favrskov Kommune

Sendt: 7. november 2010 23:15
Til: Vindmølleplan (Favrskov Kommune); cb@syddjurs.dk
Emne: Kommentarer fra Mygind Beboerforenings bestyrelse til vindmølleplan i Favrskov Kommune

Vedr. Vindmølleplan for Favrskov Kommune
Kommentarer fra Mygind Beboerforenings bestyrelse vedr. Favrskov Kommunes vindmølleplan
Det er med bekymkring, at vi i Mygind Beboerforenings bestyrelse hører om Favrskov Kommunes planer om opførelse af en række kæmpevindmøller i området nær Mygind Voldum Rigtrup. Mange Mygind-borgere udtrykker, at de er særdeles foruroligede over planen om at placere vindmøller så tæt på vores landsby og på vores omgivende naturmiljø. På seneste bestyrelsesmøde i Mygind Beboerforening har vi drøftet problematikken. På den baggrund viderebringer jeg følgende argumenter / kritikpunkter til Favrskov Kommunes til den videre behandling af sagen, i håbet om, at der må kunne findes en anden og bedre løsning på placering af møllerne.
Denne skrivelse sendes også til Syddjurs Kommune, formand for Udvalget for natur, teknik og miljø, Carsten Beck. Vi har en forventning om, at Syddjurs Kommune vil tage sagen op med Favrskov Kommune, idet planen påvirker en lang række borgere i Syddjurs Kommune.
Problematikker vedr. vindmølleplanen
Satsningen på vedvarende energi er i udgangspunktet en god idé og et naturligt element i en bæredygtig udvikling. Dvs. det er ikke vindmøller som sådan, vi anfægter. Det, vi mener er problematisk i denne sag, er den skitserede placering, herunder primært forholdet mellem størrelsen på møllerne og det omkringliggende natur- og kulturlandskab, og risikoen for støjgener for de lokale naboer. Forholdene uddybes nedenfor.
1) Størrelsen på møllerne i relation til omgivelserne
Størrelsen på møllerne er helt og aldeles ude af proportioner i forhold til det omkringliggende landskab. Træerne i Mygind Skov kommmer til at fremstå som små tændstikker ved siden af de projekterede møller og forvrider på denne måde skalaforholdet i naturbilledet. Bl.a. den storslåede udsigt fra Mygind by op mod skoven bliver ødelagt af dette. Der er med andre ord et æstetisk problem.
Et andet problem er placeringen af sådanne store møller i relation til omgivende kulturskatte, herunder Clausholm Slot, et af landets fineste barokslotte. Den helt unikke oplevelse af 1600-tals kulturarv bliver dels spoleret rent visuelt af mastodontmøllernes tilstedeværelse i det omkringliggende landskab. Dels vil oplevelsen blive ødelagt af støj, i form af konstant summen, hvilket vil være et ubehageligt lydmæssigt fremmedlegeme i oplevelsen af det 400 år gamle barokanlæg.
2) Støjgener
Desuden er vi ganske bekymrede for, at møllernes støj vil være til gene for beboere i Mygind. Der er tilsyneladende ikke enighed om, i hvilket omfang det beregnede støjniveau giver anledning til gener for beboere i de omkringliggende byer. Naboer til vindmøller en række andre steder i landet beretter imidlertid om både fysisk og psykisk ubehag som følge af naboskab med vindmøller, trods ekspertberegninger som viser det modsatte. Dette er foruroligende! Måske sætter vi livskvaliteten på spil. Vi ved det ikke. Bør man ikke lade tvivlen komme de omkringliggende landsbyer til gode?
3) Naturlivet omkring Mygind
Vi, som har valgt at bosætte os i og omkring Mygind, bruger naturen omkring landsbyen meget og nyder den dagligt. Den flotte natur, det kuperede landskab og det rige dyreliv er for mange en vigtig grund til, at man bosætter sig i området. Både Mygind skov og åmiljøet omkring byen er højt skattede elementer i vores hverdag og fritid. Det unikke fugleliv, som vi har i og omkring byens skovområder skal og må sikres! Vi er bekymrede for, hvilke konsekvenser kæmpemøllerne har for dyrelivet i skoven og langs åmiljøet. Kan Favrskov kommune garantere at vindmøllerne ikke kommer til at påvirke det? Ved man overhovedet nok om, hvordan møller af denne størrelse påvirker dyrelivet?
´
4) Bosætning
Endelig kan man anlægge et mere langsigtet perspektiv vedr. bosætning og landzoneområder. Hvis kommunerne har et oprigtigt ønske at holde liv i og udvikle de små landsbyer, er  kæmpevindmøller en uheldig kurs. Ingen vil ha’ dem, der hvor de selv bor. Det er tydeligt, at den skitserede mølleplacering vil kunne få uheldige konsekvenser for bosætning og huspriser, hvis det ødelægger den smukke natur, de omgivelser, som mange af os netop flytter herud for.
I håbet om en bedre løsning.
Med venlig hilsen
Ellen Margrethe Bang

Smedebakken 11
Mygind
8544 Mørke
Telefon 86974383 / 26849928
E-mail: ellen.m.larsen@mail.dk


Ellen Margrethe Bang
Bestyrelsesmedlem, Mygind Beboerforening
Kategorier
løst og fast i Mygind

Husk sommerfest i Mygind

Lørdag d. 26. juni 2010

Kagebord og aktiviteter på Dammen fra kl. 15.00

Vi mødes til kaffe-/kagebord og traditionsrige aktiviteter:  Skydetelt – nu med salonrifler 😉 elastiktræk, ”det muntre køkken” og naturligvis cykelringridning. Der er traditionen tro præmie for den smukkest blomsterudsmykkede cykel.

Medbring kurv med kaffe/te, eget service og kage. Kagerne stilles på det store fælles kagebord.

Foto findes nu under Gallery Sommerfest 2010 øverst på denne side.

Borgwardt

Kategorier
løst og fast i Mygind

Bjørneklo-bekæmpelse

bliver til havearbejde på Dammen torsdag d. 17. juli kl. 19-21

Det er tidligere annonceret i Mygind Tidende at vi torsdag aften, d. 17. juli skulle bekæmpe bjørneklo langs åen. Bestyrelsen foreslår at aftenens indhold ændres.

Da jorden langs åen tilsyneladende allerede er blevet sprøjtet, giver det ikke helt mening at gå til værks med den bekæmpelses-indsats, som bestyrelsen ellers havde planer om. Desuden er det blevet tydeligt, at bekæmpelsen faktisk skal ske tidligere på året, hvis det skal foregå forsvarligt vha. mekaniske metoder. Bestyrelsen er i dialog med Syddjurs Kommune vedr. planen for bekæmpelse.

Derfor: Vi mødes i stedet på dammen torsdag d. 17. juni kl. 19. Vi slutter af senest kl. 21 med kaffe og kage  i forsamlingshuset. – Kom og giv et nap med!

foto fra bjoerneklo dagenog det var der mange der gjorde. Der blev knoklet og “kun” snakket ganske lidt i den fine aften. Der afsluttes med kaffe og utroligt lækkert bagværk. Så kunne man næsten ikke mærke vablerne.  Borgwardt.